OBSAH.htmlPříčina zpomalování času. Jeho ztotožnění - pdf

Příčina zpomalování času. Jeho ztotožnění - html 


Diskrétní prostor        →         Zrak. perspektiva
Resumé:     Konstrukce:  7× graf     Odkaz PDF
(7× bodový prostor, s převodem do perspektivy)   

STOVKY MODELŮ ověřují:
Je svět hmotou ~ nebo informatikou?

∑160× html     442× ۞     78× pdf
       
 ● Fyzika jako geometrie  I, II, … XII ● - 2 -  
 ● Hledání  XIII - IXX ● - 2 -
 ● Perspektivní matematika  1 - 9 ↓ ● - 3 -
 ● Fyzika krátce  15× ● - 4 -
 ● Modely časoprostoru ↓ www.tichanek.cz ● - 1 -
  ● Internetový magazin pro ty, kdo hledají poznání ●  
- 7 -
    ● Rozum mořských savců  1 - 13 ● - 9 -
       ● Ze skrytých zdrojů ↓ Božena Cibulková ● - 8 -
      Ochutnávka — 8 souborů — jen obrázky 85×   →
Úvod ke knize STI PDF.            ●   Fyzika jako geometrie   I, II, … XII   ●

Zásadní témata:   II.  III.  VII.             Fyzika jako geometrie - J. A. Wheeler
 html  Obr. PDF
I. Pochybnosti o geometrii světa - I                 Euklidova geometrie - výhrady
Euklidova geometrie - pochybnosti - Iv        totéž  -  stroze
19 KB
 9 KB
 7× 5×A4
2×A4
II. Jiný prostor Vesmíru před očima - II             Geometrie perspektivy
Perspektivní prostor - IIv                          totéž  -  stroze
21 KB
13 KB
13× 6×A4
4×A4
III. Svaz diskrétního a spojitého prostoru - III    Diskret. geometrie kompatibilní s perspektivou
Interakce prostorů - IIIv                            totéž  -  stroze
23 KB
13 KB
12× 6×A4
5×A4

Jak rozvrhnout body v perspektivě? Polární perspektiva:  
 9× 4×A4

Ověřit perspektivní geometrii - XIV              Skutečnost světa ať posoudí matematika. 14 KB  3×

☺   Zvětšený vycházející Měsíc   ☻

 html  Obr. PDF
IV. Měsíc, Slunce a souhvězdí - IV         Příčinou je podstata vzniku perspektivního obrazu?
Luna - IVv                                       totéž  -  stroze
25 KB
14 KB
 9×

Velehory a velký Měsíc                    pokračování  9 KB  5×

Souvislost vjemu zploštěné oblohy a vjemu zmenšení vycházejícího souhvězdí, Slunce či Měsíce 29 KB
 7× 7×A4

Měsíc - souřadnice polární, perspektivní, diskrétní   Úvaha  3 KB


Refrakce   Lom světla. Není příčinou velkého Měsíce. Vycházející Slunce  7 KB  3× 3×A4

Virtuální realita? Vnímáme náš svět ☻  Zážitky světa, hledané v lidském organismu,
a to využitím zrakových vjemů. Citace z biologie podporují směr hledání
41 KB
169 KB

10×A4
EPUB

■    Jak užívat 4D prostor?    ■

 html Obr. PDF
V. 4D krychle                               Vznik z objemů v bodovém prostoru
17 KB 11× 4×A4

8x povrchová krychle                Osm povrchových krychlí. Zbyly nějaké body pro 4D prostor?  9 KB  3× 2×A4

Symetrie 4D krychle                  Souměrná, ač tvořená krychlemi, skládanými v 1 směru  8 KB  4× 3×A4

Úhlopříčka 4D                         Úhlopříčky různých prostorů. V 4D krychli a pro krychle 5D ~ 1D 11 KB 72×

Výpočet úhlopříčky 4D krychle   Výpočet délky čtyřtělesové úhlopříčky Pythagorovou větou 14 KB  3× 3×A4

Smyslové vnímání 4D podložit   4D krychle, podložená výpočtem 17 KB  4× 4×A4

Otočení krychle ve 4D prostoru  Vidíme čtverec, anebo přední stěnu celé krychle? Útvar se začne otáčet…
15 KB  7× 4×A4

Rozvinutý tvar 4D krychle          zdůvodní povrch, daný osmi krychlemi  7 KB 22× 2×A4

Diskrétní zrak ve 4D prostoru    Od oka ve 3D a 2D ke zraku 4D prostoru 16 KB  7× 4×A4

Rozdělení 4D prostoru na šestnáctiny - jako 2D prostor dělíme na kvadranty 14 KB
27× 8×A4

5D a 6D prostor přiblížit            diskrétním postupem. Ten nežádá nedohledatelná nekonečna 11 KB 10× 4×A4

⌂  Na čtyřstěn navazuje 4D pětiobjem  Objekty, tvořené nejmenším počtem hranic toho kterého prostoru  7 KB 70×

●  4D koule                              Sestava. Také bod, jenž krouží povrchem 4D koule 23 KB 16× 6×A4

○  Povrch 4D koule                   jednoduše, se smělým úvodem
 9 KB  4× 2×A4
„Ve čtyřrozměrném prostoru“  –  9 témat knihy, vybraných z předchozích:
Vznik 4D krychle ~ Symetrie ~ Rozvinutý tvar ~ Výpočet úhlopříčky ~ Zrak 4D ~ Otočení krychle ve 4D
~ Osm povrchových krychlí ~ Podložit smyslové vnímání ~ Kvadrant, oktant, šestnáctina
826 KB
75× 34×A4

VI. Konstrukce 1D, 2D a 3D světa - VI  Vesmír uzavřený. Svět bez hranic, do sebe uzavřený.
Užívá vesmíru vyššího o jeden rozměr. Foton obletí vesmír a vrátí se na start, aniž by měnil směr letu
18 KB 15×

ꝏ    Speciální teorie relativity    ꝏ

Následující tabulku VII ↓ ignorovat, raději volte     →      ● Úvod k obsahu více témat STR ●       ←     Končí odkazem na 12 souborů STR
VII. Termíny diskrétního časoprostoru a jeho přínos   Jen úvod (z 61 KB ↓) ke snaze zdůvodnit axiomy STR  8 KB
2×A4

Kvantový časoprostor STR - VIIv  Definice diskrétního času. Převod do spojitého časoprostoru.
Perspektivní čas. Zdůvodnění zpomalovaného času při pohybu. Růst relativistické hmotnosti. Atd.
(Jen: 10× obrázky s názvy)       verze 7.11.2023
61 KB

 html
10×

 Obr.
15×A4

 PDF

Souměrný diagram odvozený z Minkowského - XVI                   verze 26.4.2023 12 KB   4× 4×A4

Zdůvodnění STR. Převod diskrétního do spojitého časoprostoru. Způsob existence mnoha vesmírů, jež si nepřekážejí  6 KB  4× 2×A4

Zakřivení časoprostoru   Hledat zakřivení 2D a 3D časoprostoru v modelech. Gravitace v diskrétním časoprostoru. 35 KB  3×

 Modely speciální teorie relativity – 7 témat: STR 1 - 7   =  1 Po 110 letech   +   2 Hledání příčin   +   3 Informatická   +   4 Názory znalých   +   5 Kvantový a perspektivní čas   +   6 Délky, hmotnost, kruhový pohyb    +   7 Světová virtuální realita vysvětlená rychlostí světla   Hledání světa - virtuální reality, pro každý směr pohybu. (viz  7 )   
112 KB 24× 34×A4

Rychlost světla posuzovaná zdálky nebo v soustavě  Zde jen pokus nalézt řešení... 13 KB  5×

Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není  Sled rozložení bodů časový → geometrický 20 KB  3× 7×A4

Kvantový pulsní perspektivní časoprostor  Jen grafy a porovnání výpočtů Euklidova a perspektivního prostoru  6 KB 23×

Součet podsvětelných rychlostí – modely  Raketa v podsvětelné rychlosti vypustí sondu, znovu v podsvětelné rychlosti. Ta překoná rychlost světla? 13 KB  2×
Interstellar - režisér Christopher Nolan, 2014. Časový průběh zpoždění v 18 obrazech
18× PDF

Vesmír, středové provedení virtuality  Pak ale Země s člověkem neobíhá kolem Slunce, naopak… 26 KB  4× 8×A4

Rudý posuv bez rozpínání vesmírného prostoru  Zářič vyšle foton oddělený časovými mezerami. verze 19.4.2023... ZPOCHYBNĚNÍ 26 KB  7×

Ω    Bez výpočtů     Ω

VIII. Červí díra  Astrofyzikální „červí díra“ zkrátí trasu letu 4D diskrétním vesmírem, jehož povrchem je náš 3D svět
14 KB  7×
IX. Obracení objektů ve vyšších rozměrech  - levostranný objekt v pravostranný. Zrcadlově ve 4D 11 KB  7×
X. Velký třesk (Big Bang)  Průmět 3D povrchu 4D prostoru na plochu (Riemann). Krach naproti. ~ Shrnutí
Kam dál po velkém třesku  Zdůrazní velký krach na protějším místě
Vesmírný prostor. Rozpíná se? (1.)
Vesmírný prostor nerozpínaný (2.)
16 KB
10 KB
 
 
10×
 3×
 2×
 5×

۞    S výpočtem    ۞

XI. Zlatý řez  Prostor: Euklidův → iracionalita 1:1,618…  Diskrétní + perspektivní → racionálně 2:3.
Zdůvodnění zlatého řezu - jiný článek (PDF)
Fibonacciho řada k důležitosti perspektivní geometrie
15 KB

18 KB
 7×
 5×
 3×
3×A4
2×A4
6×A4
XII. Výpočet obvodu kružnice  Kružnice v perspektivě. Iracionality nenalezeny v jiné geometrii. O = 4 d
Nejpřesnější výsledek výpočtu obvodu kružnice
22 KB
10 KB
 4×  3× 4×A4
5×A4
- 2 -

 Nové objevy v kvantové fyzice a vědomí, které byly skrývány, změní pravidla, spojí zvláštním způsobem dohromady biologii a fyziku.
To způsobí přehodnocení samotného života a nakonec povede k potvrzení multidimenzionální reality jiných vědomí kolem vás.

 Duševní komunikace I, II - Kryon

                    ●   Hledání  XIII - IXX   ●

 html Obr. PDF
Svět na 4D dvojité pyramidě    Hledání 3D Vesmíru na povrchu 4D tělesa, odvozeného z jehlanu 13 KB  11×
Organizace povrchu krychle    Způsob šachovnice. Přiblíží diskrétní Vesmír na povrchu 4D krychle   7 KB  4× 2×A4
Vektor světla v astronomii. Aberace    Vektorovému součtu v aberaci světla vyhovuje diskrétní prostor 11 KB  1× 2×A4
Jiná námitka proti linearitě    „ale iracionální číslo existuje, vždyť jeho délku má úhlopříčka…“   4 KB

1×A4
7gp29.PNG    Opomíjené pravidlo. Jednoznačná souvislost výpočtu vlastností
čtverec → kružnice  a  krychle → koule.  (jen 1× tabulka)
~10 KB  tab.

Smyslové nevnímání 3. a 4. rozměru    Nedoceňujeme, že už ani 3. přímku nevidíme jako kolmici   3 KB  1× 1×A4
Vznik prostoru    Jakým způsobem připravit vnímajícímu vědomí prostor, když dosud žádný nebyl?
  3 KB

Využití gyroskopického jevu k akumulaci kinetické energie    Akumulace kinetické energie se dvěma rotujícími setrvačníky.
  5 KB  1×

~ Feynman - Vzpomínky    Úryvek ze „Vzpomínky na kapalné hélium“ – E. L. Andronikašvili 19 KB

5×A4
~ Feynman - systém    Úryvek z „Feynmanovy Přednášky z fyziky. Doplněk …“ - ne integrátor, ale sčítací stroj
  3 KB

- 2 -

Věda je právě to, co je vyloučeno.  To, co vyloučeno není, je jenom vědeckotechnický pokrok  -  Elefter Andronikašvili

●   Perspektivní matematika 1 - 9   ●

1. Ludolfovo číslo přepočítá z diskrétního prostoru    Převod z diskrétního do Euklidova prostoru 23 KB

2. Pramen Ludolfova čísla     Ludolfovo číslo určeno zrakovým perspektivním prostorem. Eulerova řada 23 KB  5× 5×A4
3. Důkaz 1D kružnice. Lissajous    Lissajousova 1D kružnice. Od průměru 1D kruhu odlišit jeho rozkmit 18 KB  5× 5×A4
4. Výpočet 1D kružnice    Výpočet vlastností nD kružnic - odlišně od zavedeného názoru 15 KB  1× 4×A4
5. Obvody 1D kružnic nevytvořily kružnici    Obvody 1D kružnic nevytvořily kružnici, jsou racionální?  9 KB  1× 3×A4
6. Geometrické posouzení 1D kružnice    Potřeba respektovat nelineární promítání délky  7 KB  3× 2×A4
7. Euklidovská 1D kružnice. Lissajous    Sdružuje a krátí obsáhlejší soubory 1, 3 a 4. Téma sledují také 5 a 6 14 KB 4tab. 4×A4
8. Hodnoty sinus    Hodnoty funkce sinus v perspektivě vždy racionální
 5 KB  2× 1×A4
9. Euklidova věta v perspektivním prostoru    Trojúhelník v perspektivě 10 KB  4× 3×A4
    Stáhnout naráz 9× PDF 1.027 KB
ZIP
  Zdůvodnění perspektivního světa   Jen důležitá kapitola z následujícího článku. ↓ 10 KB
 2×
  Světový nelineární prostor   Diskrétní prostor s perspektivním - alternativa Euklidova prostoru. Košaté zdůvodnění.
33 KB 10× 7×A4
- 3 -

Euklides-ctverec
Co je příčinou zrakových vjemů, názorem na svět?
Hmota rozložená v lineárním prostoru - Euklidově,
případně v zakřivených geometrických prostorech?
Jejich výpočetní zpracování nedosáhne přesnosti!
>   Věda  zdůrazňuje  zaokrouhlené  výsledky   <

perspektiv-ctverec
Příčinou smyslových vjemů - zrakových, není hmota?
Nadřazená Informatika předkládá zraku a sluchu zážitky
perspektivního prostoru, jenž používá kvadratické cejchování os.
A kvadratické rovnice jsou nahrazeny lineárními.
>   Obývaný  svět  popisují  přesné  výsledky   <

●   Fyzika krátce 15×   ●

0. Mimovědecké fyzikální úryvky, i duchovní zdroje    🌙 10 KB 🌙
1. Popírání spojitosti    Ostražitý A. Einstein odmítal důležitost matematiky   3 KB
2. Odmítnutí Euklidova prostoru    Možnost přijetí diskrétního prostoru   2 KB
3. Racionální a iracionální geometrie a matematika    - jejich nekompatibilita. Reálná čísla v informatice   3 KB
4. Příčina důvěry    k matematickým iracionalitám?   3 KB
5. Vzdálenost dvou bodů     Babička k Einsteinově metrice (Němcová)   4 KB
6. Mechanický model    Jeho smysl. Ošemetnost pro Euklidův prostor. Maxwellova teorie. Éter
  6 KB 2×A4
7. Kapitola ze IV. práce    Virtuální realita - popis technického řešení denního života, jež vytvoří iluzi   9 KB
    ~ Virtuální realita - zážitek    Hledat zmizelou ponorku není žádná legrace, to je jisté. V přetlakové komoře jsme rozmístěni…   5 KB 1×A4
8. Iracionální číslo je příkazem k hledání    Iracionální číslo jako nevyřešený problém, odkládaný na později   2 KB
9. Dvojrozměrný čas    Uvažovat 2D čas nejen matematicky. Promýšlet lze mimořádné poznatky   8 KB 2×A4
10. Virtuální realita přijatelná    Svět obsahuje nesčetné množství údajů, a přece ho lze chápat projektovaný   3 KB
11. Krouživý pohyb bodu 4D krychlí.gif    Umístění objemů vedle sebe a i v průniku. Obrázek v pohybu
77 KB gif
12. ~ Interpretace zrakových vjemů    k práci očí - úryvky z knih (R. Hradil;  J. Selby)
10 KB
13. Délky de Broglieových vln
  3 KB

14. Hmotnost    vysvětlení diskutabilním příkladem
  2 KB

15. Zrychlení při rovnoměrném pohybu - jenže po kružnici    3× zdůvodnění   3 KB

- 4 -


  Modely časoprostoru  

~ Ernst Mach a vědecké poznání  Vyňaté názory. (Dle - MU, Brno 2001. ISBN 80-210-2622)   4 KB Obr. PDF
 Konstrukce   (Resumé).   ...matematika, zásadní pomůcka fyzikálního poznání. Ovšem svět nám předkládá geometrie 23 KB  7× 4×A4
 Je svět hmotou - nebo virtuální realitou? Odpověď matematiky   4 KB
1×A4
 Prokázat Konstruktéra „Vaše nelogická mysl není schopna chápat nejjednodušší věci. Spoléhá se na chybnou matematiku“ 12 KB  3× 3×A4
 Blokové schéma člověka - krátce  Časová základna - Procesor - Převodník - Pozorovatel - Mysl - Všeobecná paměť prostoru
 Blokové schéma člověka - dlouze  A navíc i příklad návaznosti opakovaných životů
14 KB
24 KB
 2× 4×A4
6×A4
 Blokové schéma vědeckého poznání  Spolupráce prostorů Euklidova, diskrétního a perspektivního. Současně - a nově   3 KB  2× 1×A4
~ Einsteinův vesmír. Jak vize Alberta Einsteina změnily… - Michio Kaku (Problém Schrödingerovy kočky řešit dekoherencí)   5 KB

- 1 -

●   Deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví   ●

Jiné paradigma světa  –  Filosofové Dostojevskij a Einstein  –  Opakovat návraty do světa  –  Co doporučil Lao-c´  –  Učitele s menším nárokem na výšku platu  –  Děti budou méně doma, podle zákona  –  Z národů ač jsme různých  –  a další…    www.blisty.cz


●   Gnosis. Internetový magazin pro ty, kdo hledají poznání   ●

Život. Kdo jsme?  –  Rozkošná Maja v geometrii  –  Moravská lidová píseň přes tisíciletí. V Gadoníně   –  Slovo Kristovo (1 - 5 Che Guevara)  –  Dubčekova doba a ještě dál  –  Služby vědě (1, 2)  –  Viděl jsem Saxanu  –  Výchova k vraždění horší úplatků  –  Zpětná vazba  –  Placebo, mozek a 4D – a další… www.hledani.gnosis.cz
- 7 -
delfin 2x

delfin 2x

●   Rozum mořských savců  1 - 13   ●

13. Kapustňák    ~     12. Nebezpečný vorvaň     ~     11. Fakta o velrybách     ~     10. Velrybí ohleduplnost     ~     9. Nejsilnější a nejinteligentnější: kosatka      ~     8. Spolupráce      ~    
7. Ochránce     ~     6. Kosatka     ~     5. Dorozumívání      ~     4. Humor      ~     3. Příběhy      ~     2. Svátek      ~     1. Lidé a zvířata     →    (prokládáno citacemi z knih)     ~     [Odkazy]      ~     Ve vodních parcích trpí 
Kosatka - na pokračování, s úryvky z knihy: Další příběhy veterináře - David Taylor. 
- 9 -
    tmavý podklad
Projektor

●   Ze skrytých zdrojů   ●

Božena Cibulková


        Úvod k úryvkům z díla Boženy Cibulkové - B. T.                 verze 28.11.2015 PDF
♥1   Duševní práce ukládá člověku: Překonání roztěkanosti, nepozornosti, povrchnosti, zvědavosti PDF
♥2   Chybami rozumíme skutky, které jsou nesprávně a nemoudře konány, ale nemají přímého zlého úmyslu, nevycházejí z nízce… PDF
♥3   Vinou je: Posuzování a odsuzování životních jevů zlou vůlí bez snahy hledat a poznat jeho řády, skryté souvislosti, vztahy věcí a bytostí… PDF
♥4   Omyly jsou zařazeny na třetí místo ve stupnici důležitosti a významu při porušenosti vnitřního i vnějšího života člověka PDF
♥5   Jen nevědomý člověk může být pyšný PDF
♥6   I nepatrné vychýlení z přirozených řádů harmonie vztahů mezi bytostmi, věcmi a jevy, strhuje do vírů nepředvídaností, těžkostí, chaosů… PDF
♥7   Když se v nás ozve lítost a zaťuká na vědomí, otevřeme jí rychle dveře do sebe. Zůstaňme s ní tiše o samotě PDF
♥8   Pod různými vlivy, v nepříznivých osudech i vlastní rozporností, lehkovážností, mění se cit v negativního činitele. Z dobrého se stává zlé
♥9   Dechem se dotýkáme Boha, jsme s Ním spojeni PDF
♥10   Dobro rozvíjí člověka jako skrytá síla Země přírodu
♥11   Zušlechťuji cit: Prací konanou ochotně, pozorně a dobře. Pomocí tam, kde se nerado chodí a neradostně pomáhá
♥12   Dobro konkrétní a zřejmé spočívá v konání, které: Pomáhá a zachraňuje, …
♥13   Dobro skryté je: V radosti čisté, nesobecké. V každé vědomé i nevědomé oběti. V přání dobra a míru všem

♥14   Formy dobra jsou u člověka v pouhých začátcích uplatnění a rozvoje. Je požadavkem, který Bůh nikdy neodvolá

♥15   Do myšlenek lidí vidí jen svět duchovní - do slov vidí i pozemšťané. Tím víc jsme odpovědni. Mít přehled o tom, co, kdy a jak bylo řečeno
♥16   Vědomí je nepředstavitelným aspektem života stojícím nad myslí, citem i vůlí
PDF
♥17   Často dát vědomě mysli oddech, uvolnění napětí představou ticha a klidu

♥18   Podporovat mysl ke službám dobru, vyšším řádům soužití

♥100   (100×)  57. Jsem věrným přítelem, laskavým bratrem, pravým bližním svému bližnímu? PDF
♥♥♥   Souhrn   {♥1 - ♥18♥100do jediného textového souboru     (textový formát *.rtf, 279 KB)
PDF
Úvahy v pěti oddílech, s úryvky z knihy duchovní přinašečky "Slovo Kristovo".   Sestavil B.T., 2010.     (textový formát *.odt, 43 KB)
PDF

    Důkazy o existenci převtělování a karmy – Jiří Palka                 Anebo to znal  Karel Marx?

K matematice - Bedřich Engels             Ballada o duši Karla Borovského – Jan Neruda    

   Úryvky z inspirovaného díla Boženy Cibulkové, s komentáři B.T.:

Dosah řečí, které vedeme (1)            Dosah řečí, které vedeme (2)            Dosah řečí, které vedeme (3)
- 8 -

    Bohumír Tichánek               Czech republic             📩             www.tichanek.cz    


— 5 —