Zásadní témata ze stránky - Fyzika jako geometrie


II.

Hmota zdrojem smyslových zážitků?   Lépe - samotné vjemy jsou podstatou Vesmíru:

Perspektivní prostor - IIv   (7× obrázek)


III.

Tvor získává perspektivní zrakové vjemy z dat zaznamenaných v bodové databázi:

Interakce prostorů - IIIv   (9× obrázek)


VII.

Smyslové vjemy jsou dynamické. Obnovování nabízí časová základna, v podobnosti s podstatou elektronických výrobků. Zdůvodní se zpomalování času při pohybu:

Kvantový časoprostor STR-VIIv   (10× obrázek)


VII.

STR v 6 dílech sleduje i podivnost - hodiny, blížící se svislé ose Minkowského, jdou stále rychleji. Avšak dotekem svislé osy se zastaví:

STR 1 - 7   (18× obrázek, včetně změny délky prostoru)


VII.

Čas není, však tato spojitá „veličina“ ani nemá fyzikální definici. Ať je čas čtvrtým geometrickým rozměrem Vesmíru:

Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není – VIIv   (2× obrázek)

Připravil Bohumír Tichánek

www.tichanek.cz