Perspektivní geometrie navazuje na hypotetickou bodovou databázi. Důsledky:
Nevyskytnou se iracionality  ~  Axiomy STR zdůvodňuje  ~  Zlatý řez mění z iracionality  (1+√5)/2  na  3:2 ...


●   Fyzika jako geometrie  I, II, III,… XII   ●

mechanické modely = obrázky


OBSAH                                                     Zásadní témata:   II.  III.  VII.

 I.   Euklidova geometrie - výhrady
      II.   Geometrie perspektivy
            III.   Perspektivní geometrie kompatibilní s diskrétní. Polární perspektiva
                   IV.   Zvětšený vycházející Měsíc. Refrakce není příčinou. Zploštěná obloha
                          Virtuální realita - vnímáme náš svět
 V.   Jak užívat 4D prostor? 4D krychle v bodovém prostoru (10 témat), 4D koule, 4D čtyřstěn, 5D a 6D prostor
       VI.   Svět bez hranic, do sebe uzavřený. Užívá vesmíru vyššího o jeden rozměr
               VII.   Speciální teorie relativity - kvantová. Převod časoprostoru diskrétní → spojitý. Důvod zpomalení času při pohybu.
                       Definovat čas. Sděluje virtuální realitu, podloženou Zdrojem pulsů. Vesmír má 4 geometrické rozměry. Atd.
                       Zakřivení časoprostoru - jen hledání
 VIII.   Červí díra
           IX.   Obracení objektů ve vyšších rozměrech
                   X.   Velký třesk - diskrétně
 XI.   Zlatý řez v diskrétním a perspektivním prostoru - racionálně 2 : 3.   Fibonacciho řada k důležitosti perspektivní geometrie
         XII.   Výpočet obvodu kružnice v perspektivě O=4·d
●    Hledání  XIII – IXX   ●

Z Euklidova prostoru zpět ke smyslovému vnímání geometrie světa.
Perspektiva neobsahuje iracionality - předpokládané,  jenže neexistující hodnoty existujících veličin
●   Ochutnávka — 8 souborů — obrázky 85×   ●

           I.   Euklidova geometrie - výhrady

Úsečky mají jedinou geometrickou kvalitu - délku. Matematika ji však vystihuje dvěma způsoby, dvěma kvalitami.  Přepočet z 2D do 1D prostoru se často nezdaří.  Bezvýsledný výpočet zpochybňuje Euklidův prostor pro fyziku.  Iracionální čísla - ad hoc.  (7× obrázek):
  Pochybnosti o geometrii světa - I   21 KB         PDF   5× A4     Euklidova geometrie - pochybnosti - Iv   10 KB         PDF   2× A4
     ↑↑↑   ROZVLÁČNĚ   ↓↓↓      ↑   STROZE   ↓    

II.   Geometrie perspektivy - NOVĚ                        

Matematizace perspektivních zrakových vjemů - jen racionální vzdálenosti.  Osy cejchovat nelineárně.  Vnímaný náš svět, bez iracionalit.  (13× obrázek):
  Jiný prostor Vesmíru před očima - II   22 KB        PDF   6× A4   Perspektivní prostor - IIv   14 KB         PDF   4× A4

                     III.   Diskrétní geometrie do perspektivy - NOVĚ

Převod bodů z diskrétního do spojitého perspektivního prostoru.  Vzdálenost od počátku a kartézské souřadnice dodrží!  (12× obrázek):
  Svaz diskrétního a spojitého prostoru - III   23 KB       PDF   6× A4

Jak  rozvrhnout body v perspektivě? (9× obrázek):

   Skutečnost světa ať posoudí matematika!  15 KB (3× obrázek):
  Interakce prostorů - IIIv   15 KB         PDF   5× A4

  Polární perspektiva.PDF   4× A4

  Ověřit perspektivní geometrii - XIV

                     IV.   Měsíc se zmenšuje - NOVĚ

Důvod zmenšování Měsíce, když stoupá po obloze. Narozdíl od II. a III. je tato IV. SPEKULATIVNÍ. Zrakový vjem obrovského Měsíce zdůvodnit perspektivou? (9× obrázek?)
  Měsíc, Slunce a souhvězdí - IV   28 KB   Luna - IVv   16 KB
  PDF   6× A4
  Velehory a velký Měsíc    10 KB - pokr.  (5× obrázek)     Měsíc - souřadnice polární, perspektivní, diskrétní   4 KB  (úvaha)
Odlišný návrh - vycházet z vjemu zploštěné oblohy:
Zploštění viděné oblohy vystihnout jednoduchými geometrickými metodami. Zvětšený zrakový vjem vycházejícího souhvězdí, Slunce či Měsíce. Mimostředný pozorovatel.     (8× obrázek):   Souvislost vjemu zploštěné oblohy a vjemu zmenšení vycházejícího souhvězdí, Slunce či Měsíce  31 KB    PDF  7× A4
 Refrakce - lom světla. Nezvětšuje Měsíc a Slunce nízko nad obzorem.     (3× obrázek):   Refrakce   8 KB
  PDF   3× A4
 Zážitky světa, hledané v lidském organismu, a to využitím zrakových vjemů. Citace z biologie podporují směr hledání:   Virtuální realita? Vnímáme náš svět  38 KB
  PDF   9× A4    I obrázek předstírající 3D pohled na objekt

 V.   Čtyřrozměrná tělesa  4D krychle,  4D koule,  4D čtyřstěn.  Prostor  5D  a  6D

Čtyřrozměrné krychli kreslíme obrysy - drátěný model. Ale budoucímu 4D virtuálnímu prostředí se nabízí její konstrukce. V bodovém prostoru graficky NOVĚ:
Vznik 4D krychle. Její promítnutí na plochu je známé. Ale jak 4D prostor užívat?
(11× obrázek)
 4D krychle - vznik  19 KB
 PDF  4× A4
Osm povrchových krychlí. Zbyly nějaké body pro 4D prostor?
(3× obrázek)
 8x povrchová krychle  10 KB
 PDF  2× A4
Symetrie 4D krychle. Souměrná, ač tvořená krychlemi, skládanými v 1 směru
(4× obrázek)
 Symetrie 4D krychle  9 KB
 PDF  3× A4
Úhlopříčky různých prostorů. Pro krychle vícerozměrné: 5D ~ 1D
(72× obrázek)
 Úhlopříčka 4D  12 KB
Výpočet délky čtyřtělesové úhlopříčky 4D krychle Pythagor. větou, dle modelu
(3× obrázek)
 Výpočet úhlopříčky 4D krychle  14 KB
 PDF  3× A4
4D krychle diskrétní - počet bodů podložený výpočtem
(4× obrázek)
 Smyslové vnímání 4D podložit  17 KB
 PDF  4× A4
Otočení krychle ve 4D prostoru a dvě rozlišení příčin hmotné existence Vesmíru
(7× obrázek)
 Otočení krychle ve 4D prostoru 16 KB
 PDF  4× A4
Rozvinutý tvar 4D krychle. Zdůvodní povrch, daný osmi krychlemi
(5× + 17× obrázek)
 Rozvinutý tvar 4D krychle  7 KB
 PDF  2× A4
Diskrétní zrak ve 4D prostoru, i směrem do Euklidova. Oko 2D, 3D, 4D dává zážitky 1D, 2D, 3D (7× obrázek)  Diskrétní zrak ve 4D prostoru  16 KB
 PDF  4× A4
Rozdělení 4D prostoru na šestnáctiny - jako 2D prostor dělíme na kvadranty
(27× obrázek)
 Kvadranty 4D  14 KB
 PDF  8× A4
  ۩    K sestavení 5D a 6D diskrétního prostoru   (10× obrázek)  5D a 6D prostor přiblížit  11 KB
 PDF  4× A4
    Na konstrukci čtyřstěnu navazuje 4D těleso pětiobjem   (8× + 62× obrázek)  Čtyřstěn 4D  8 KB
  4D koule. Sestava. Bod, kroužící povrchem 4D koule. Otočení koule ve 4D prostoru (16× obrázek)  4D koule geometricky  23 KB
 PDF  6× A4
  Povrch 4D koule - jednoduše, se smělým úvodem
(4× obrázek)
 Povrch 4D koule  9 KB
 PDF   2× A4
„„Ve čtyřrozměrném prostoru“. Devět témat, vybraných z předchozích (75× obrázek). Kniha  PDF   36× A4,  826 KB

VI.   Vesmír uzavřený                                         

Svět bez hranic, do sebe uzavřený. Jeho vesmír má o 1 rozměr víc. Body i 3D objekty krouží 4D diskrétním prostorem. Vrátí se na start, aniž by měnily směr letu. NOVĚ graficky.   (15× obrázek):   Konstrukce 1D, 2D a 3D světa - VI  20 KB

                VII.   Speciální teorie relativity - kvantová - NOVĚ

Rudý posuv bez rozpínání vesmírného prostoru  Zářič vyšle foton rozsekaný časovými mezerami.     10. - 11. 2. 2020


Einstein: „Není-li nová teorie založena na fyzikální představě dostatečně prosté, aby jí porozumělo i dítě, je pravděpodobně bezcenná.“
Michio Kaku: Einsteinův vesmír.   Vyd. Argo + Dokořán, Praha 2005

Úvod k obsahu 12 témat                         verze 30.12.2019

Smyslové zážitky vystihuji mechanickými modely (obrázky), jež odvozuji z výpočetních výsledků. Zpětný převod fyzikálních poznatků, do geometrie, vede k Vesmíru, jenž připomíná zkonstruovaný technický výrobek.

V Newtonově fyzice byl čas nezávislý; tím byl až nezkoumatelný. Kdežto závislost relativistického času na rychlosti dovoluje čas snáze vysvětlit.

V dosavadní představě spojitého časoprostoru však nenalézáme příčinu zpomalování času při pohybu, ani jeho definici.

Speciální teorii relativity zakládám diskrétní (bodovou) geometrií s pulsy časové základny (kap. 8.). Dávají vzniknout jak času, tak i pohybu. Bodem zde rozumím informaci 1 bitu o obsazení prostorové posice. Diskrétní časoprostor nepřevádím do hypotetického Euklidova prostoru, nýbrž rovnou do perspektivy, kterou vnímají lidské smysly. Čas zkouším nahradit čtvrtým geometrickým rozměrem.

Použitý geometrický prostor - vnímaná perspektiva – nedopouští bezvýsledné vědecké výpočty – iracionality Euklidova prostoru. V souvislosti s tím model umožňuje současný výskyt mnoha vesmírů, jež si vzájemně nepřekážejí (kap. 10.3.).

Model nabízí vliv navržené konstrukce času na lidský pocit přítomnosti (kap. 10.2.). Připomíná, že každé hodiny jsou pomalejší než čas.

Na hmotné objekty působí nějaká veličina, jež propojuje nárůst času a pohybu. Proč je jejich růst v souměrném grafu určený rostoucí kružnicí? Je snad tento graf tak jednoduchý, až ho věda ani nezmiňuje? Toto souměrno (modifikovaný Minkowského graf) vyznačuje vlastní (zpomalený) čas na svislé ose.

Model zkouší vyloučit paradoxní zkracování obvodu rotujícího kotouče. Kontrakce vjemu geometrické délky souvisí s činností pulsní časové základny.

Náročné zakřivené prostory (Gauss, Lobačevskij, Bolayi, Riemann, Einstein) nahrazuje pouhý bodový prostor, síť. Následuje přepočet do spojitého perspektivního vnímání tvora. V těchto jednoduchých mechanických modelech gravitace nezakřivuje časoprostor, nýbrž zakřivuje trasu tělesa v časoprostoru.

Diskrétní časoprostor alternuje i názor na „růst“ prostoru, kterým se vysvětluje tuze velký rudý posuv vzdálených galaxií.

Nenacházím nějakou výpočetní výhodu perspektivy s diskrétním prostorem. „Pouze“ po svém popisují promyšlené sestrojení Vesmíru.

 Speciální teorie relativity 12×


        VIII.   Červí díra

Diskrétní model 4D prostoru nabízí nejjednodušší možnost, jak astrofyzikální „„červí díra“ zkrátí trasu letu 4D vesmírem.   (7× obrázek): Červí díra - VIII   14 KB

                                      IX.   Obrácení zrcadlově ve 4D

  Zobrazení bodového objektu přesouvaného z 3D do 4D prostoru. Pak návrat - obrácení levostranného objektu v pravostranný. NOVĚ graficky v diskrétním prostoru.   (7× obrázek):   Obracení objektů ve vyšších rozměrech - IX   10 KB

X.   Velký třesk

Průmět  4D  do  2D  prostoru ukáže velký třesk a možnost krachu na protějším místě:
Vesmírem je povrch 4D krychle, podle B. Riemanna.  (10× obrázek):    Velký třesk (Big Bang) - X   16 KB
Zdůrazní velký krach na protějším místě.  (3× obrázek):    Kam dál po velkém třesku    10 KB
Prostor se má natahovat všude ve Vesmíru, spolu s vlnovou délkou letícího záření.  (2× obrázek):   Vesmírný prostor. Rozpíná se? (1.)    4. 2019
Sebevětší rudý posuv vylučuje možnost překročení rychlosti světla vzdalovanou galaxií. Diskrétní model nezavádí rozpínání prostoru!   (5× obrázek):   Vesmírný prostor nerozpínaný (2.)    4. 2019

        XI.   Zlatý řez - v perspektivě - NOVĚ

Zlatý řez je v Euklidově prostoru iracionálním poměrem délek 1:1,618…
Avšak v diskrétním a perspektivním prostoru racionálním poměrem 2 : 3.    Lze z toho něco posoudit - k základu Vesmíru...
  Zlatý řez - XI   15 KB      PDF  3× A4      Obrázek     (7× obrázek)   odlišné zpracování:  Zlatý řez.PDF  2× A4    (5× obrázek)
Fibonacciho řada k důležitosti perspektivní geometrie. (3× obrázek):   Fibonacciho řada perspektivně    18 KB     PDF    6× A4

                   XII.   Kružnice - v perspektivě - NOVĚ

Bez iracionálních čísel - v jiné geometrii.  Nelineárně cejchované osy určí kružnici racionální délku obvodu: O = 4 d.   (4× obrázek):   Výpočet obvodu kružnice - XII   22 KB       PDF  4× A4   verze 8.12.2019

     Náš svět výstižně zhodnotíme smyslovými vjemy?         Ne.         Nejjednodušší výpočty nabízejí skutečnost.     

Matematické řešení fyzikální otázky zpětně ověřuji mechanickým modelem:

~ Vesmír je sám sobě mechanickým modelem. Pak modely nutně existují

~ Posice bodového prostoru jsou spočítatelné. Obsahují veškerou hmotu. Následuje přepočet do perspektivy

~ Nejprve byly nalezeny výpočetní zákony velikosti elektrického proudu. Těžší bylo určit jeho model - sestavu hmotné podstaty

Hledání 3D Vesmíru na povrchu 4D 
(html + 11x gif)
Smyslové zážitky jsou tvořeny tělesy
×
Tělesa jsou tvořena smyslovými zážitky.

=
Nabízejí se dvě geometrie. Světu patří ta matematizovatelná!

Výpočet vzdálenosti mezi dvěma body někdy bývá bezvýsledný - bez konce.

To snad matematicky neobhajitelná - nejsoucí vzdálenost vystihuje náš svět?●  Hledání  XIII - IXX  ●


●  Svět na 4D dvojité pyramidě - osmistěnu  ●  Organizace povrchu krychle  ●  Vektor světla v astronomii - aberace  ●  Jiná námitka proti linearitě  ●  čtverec → kružnice, krychle → koule (tabulka)  ●  Smyslové nevnímání 3. a 4. rozměru  ●  Racionální a iracionální  ●  Feynman - vzpomínky →     →    →   →  →

„„Když to, o čem mluvíte, můžete změřit a  vyjádřit  čísly,  pak o tom něco víte.  Když však nemůžete  -  pak jsou vaše znalosti neduživé a neuspokojivé“  -  William Thomson - Kelvin

„Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlastností jedné části chování zbytku?

„Jde o nevědeckou otázku. Nevím, jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je to tím, že

důležitou vlastností přírody je jednoduchost - a proto je velmi krásná.“

Richard Phillips Feynman  

Bohumír Tichánek

679 61 Letovice, ČR

Odezvy ±


Fórum

Byl-li by svět virtuální realitou, pak na hodnocení našich činů nezáleží - anebo naopak?

Modely časoprostoru
- 1 -
Fyzika jako geometrie
— 2 —
Perspektivní matematika
- 3 -
Fyzika krátce 15×
- 4 -
–––––––►
+ 6, 7, 8, 9
OBSAH
- 5 -

— 2 —