Ochutnávka - 8 souborů - obrázky

Euklidova geometrie - pochybnosti
Jiný prostor (Perspektivní zrakový) 13×
Interakce prostorů (Převod bodů diskrétního prostoru do perspektivního)   12×
Refrakce  3×
Model diskrétního časoprostoru - STR VIIv 10×
Zlatý řez v perspektivním prostoru
Modely speciální teorie relativity (1. - 7.) 18×
Čtyřrozměrná koule geometricky 15×


www.tichanek.cz

OBSAH  www.tichanek.cz