Ochutnávka - 8 souborů - obrázky

Euklidova geometrie - pochybnosti       g1v/Iv_obrazky.html       7×
Jiný prostor (Perspektivní zrakový)       g2v/IIv_obrazky.html       13×
Interakce prostorů (Převod bodů diskrétního prostoru do perspektivního)      g3v/IIIv_obrazky.html       12×
Refrakce       g4v/obrazky-refrakce.html       3×
Model diskrétního časoprostoru - STR VIIv       g7v/obrazky-STR-VIIv.html       10×
Zlatý řez v perspektivním prostoru       g11/obrazky-zlaty-rez-XI.html       7×
Modely speciální teorie relativity (1. - 7.)       g13/obrazky-modely-STR(1.-6.).html       18×
Čtyřrozměrná koule geometricky       gp14/obrazky-4D-koule.html       15×


www.tichanek.cz

OBSAH  www.tichanek.cz