Model diskrétního časoprostoru - jen obrázkyMinkowského diagram

Obr. 1. Minkowského diagram. Pozorovatel na Zemi, hvězdolet a foton vycházejí ze společného časoprostorového počátku


Časoprostor souměrně

Obr. 2. Souměrný diagram časoprostoru. Vlastní (zpomalený) čas objektů lze najít na svislé ose (viz obr. 3)


Souměrný obrázek času a prostoru. STOP

Obr. 3. Vlastní (zpomalený) čas objektů lze najít na svislé ose souměrného obrázku


3 koráby STOP

Obr. 4.a Přejděte na 4.b


3 koráby v pulsech

Obr. 4.b Tři vesmírné koráby v různých rychlostech pohybu. Čísla v korábech značí jejich diskrétní „čas“ - počet pulsů nevyužitých k translaci. Součet dvou čísel, nad korábem, počítá dosud proběhlé pulsy. Diskrétní „čas“ v pulsech není časem v sekundách (viz 10. kapitola).


Souměrný časoprostor diskrétně

Obr. 5. Časoprostorové pulsy Zdroje rozděluji na využité PL a nevyužité PT


Obr. 6. Zdroj pulsů určuje pohyb ve spojitém perspektivním časoprostoru


Obr. 7. Síť zdůrazňuje souvislost perspektivního prostoru s diskrétním


Souměrný časoprostor perspektivní

Obr. 8. Spojité perspektivní vnímání. (10 pulsů ať zde tvoří 1 s)


Diskrétní časoprostor pro 3 objekty

Obr. 9. Diskrétní stav po 20 pulsech


Spojitý časoprostor perspektivní, 3 objekty

Obr. 10. Spojité perspektivní vnímání s vyznačením rastru. (10 pulsů ať zde tvoří 1 s)


www.tichanek.cz

OBSAH  www.tichanek.cz