Čtyřrozměrná koule geometricky - jen obrázky4D krychle

Obr. 1. 4D krychle vzniká spojením všech rohů krychle s další krychlí


4D krychle vzniká z objemových vrstev

Obr. 2. 4D krychli tvoří sousední krychle, jež se jakoby prostupují, posunuté o 1 posici


Vidění ve 2D světě

Obr. 3. Vidění ve 2D světě


Koule z kružnic

Obr. 4. Kruh hrubě znázorňují rovnoběžné úsečkyObr. 5. Diskrétní kouli ve 4D prostoru tvoří šest zelených bodů kolem středu


4D polokoule - nárys

Obr. 6. Koule nesprávně složenáObr. 6.a. Kouli skládají elipsy


Koule tvořená kružnicemi

Obr. 7. Z půlmiliardy kružnic je nakreslených jen 6 kružnic polokoule


Koule z kružnic

Obr. 8. Polokouli tvoří 11 útvarů: 9 půlkružnic, jež se zobrazují jako úsečky, a 2 body. Třetí osu „z“ zobrazuje bod počátku 0Obr. 9. Převod kružnice r = 5 diskrétního prostoru ve spojitou v perspektivním prostoruObr. 10. Diskrétní 4D koule


4D polokoule, složená z koulí

Obr. 11. Čtyřrozměrná polokoule. Nahoře pohled směrem w

4D koule - složení z koulí

Obr. 12. 4D koule, sestavená z koulí. Pohled ve 4. směru 4D prostoru - nedokonale je zobrazeno 6 útvarů 4D polokoule. Proč nedokonale?

Čtverák vnímá celý objem 3D koule. Naráz vnímá celé barevné povrchy koulí - což nezakreslíme, obrázek je jen 2D. Ukazuje jen barevné kružnice,  zde nakreslené jako mezikružíObr. 13. Polokoule vyznačená elipsami


4D koule. Z deformovaných koulí

Obr. 14. 4D polokoule zíraná jako deformované koule - elipsoidy.
Pravoúhlé směry 1. až 4. v Euklidově prostoru: osy x až wObr. 15.a. Povrch koule, složený z kružnic -
nebo -
15.b. Povrch 4D koule, složený z povrchů koulí

Připravil B.T.    

www.tichanek.cz

OBSAH  www.tichanek.cz