Zlatý řez v perspektivním prostoru

v. 3.2021b
Bohumír Tichánek

Zlatý řez - poměr stran geometrie
Obr. 1. Obdélník zlatého řezu. Poměr jeho stran v geometrii a v matematice

Vypočítaný poměr:    a/b = (1 + odmocnina z 5)/2.

podíl:  1,6180339887498...Zlatý řez - obdélník Euklidova prostoru
Obr. 2. Zlatý řez v Euklidově prostoru

Zlatý řez - obdélník perspektivního prostoru
Obr. 3. Zlatý řez v perspektivním prostoru

Zlatý řez - obdélník bodového prostoru
Obr. 4. Zlatý řez v diskrétním prostoru

Zlatý řez - obdélník perspektivy podrobně
 Obr. 5. Zlatý řez v Euklidově a v perspektivním prostoru

Délky ve vjemech pozorovaného objektu se mění závisle na naší vzdálenosti od něho. Tomu je podrobený i obdélník zlatého řezu (obr. 6).

Zlatý řez závisí na vzdálenosti pozorovatele
Obr. 6. Vjem pozorovatele A a B mění perspektiva


Zlatý řez - obdélník nepatrně zkreslený
Obr. 7. Pozorovatel hodně vzdálený od obrazu


www.tichanek.cz