Modely speciální teorie relativity (1. - 7.) - jen obrázky

Modely speciální teorie relativity (1.-7.)1. Po 110 letech - Minkowského graf ---. Nemá však výhodu souměrného grafu - neumožní odečet zpomaleného času


Minkowského graf

Obr. 1. Minkowského graf. Nepohyblivý pozorovatel, hvězdolet a foton vycházejí ze společného časoprostorového počátku. Hvězdolet urazil 300.000 km za tři pozemské sekundy


Souměrný graf časoprostoru

Obr. 2. Souměrný graf časoprostoru. Vlastní (zpomalený) čas objektů lze najít na svislé ose (viz obr. 3)


Vlastní (zpomalený) čas objektů

Obr. 3. Vlastní (zpomalený) čas objektů v pohybu se vynáší na svislou osu souměrného obrázku2. Hledání příčin - Princip jakýchkoliv hodin brání naměřit na svislé ose čas


Diagram Minkowského a souměrný

Obr. 4. Diagramy Minkowského a souměrný. (Totéž obr. 1 a obr. 3)


Dvoje hodiny. Rychlý a pomalý transport

Obr. 5. Kyvadlové hodiny v souměrném grafu časoprostoru


Čtvery hodiny. Různé rychlosti transportu

Obr. 6. Kyvadlové hodiny na svislé ose jsou bez pohybu


STR - zkrácení pásu transportéru?

Obr. 7. Transportér [převzato z 3]3. Informatická - Zdroj pulsů určuje pohyb ve spojitém perspektivním časoprostoru

Body z diskrétního do perspektivního prostoru

Obr. 8. Převod bodů mezi diskrétním a perspektivním prostorem


Přeměna kružnice ve čtverec

Obr. 9. Převod z perspektivního do bodového prostoru přemění kružnici ve čtverec


Diskrétní časoprostor pro 3 objekty

PL - puls využitý na přeskok do sousední posice
PT - puls nijak nevyužitý - základ času
z - počet Zdrojových pulsů

Obr. 10. Děje v bodovém prostoruZdroj pulsů určuje pohyb ve spojitém perspektivním časoprostoru

Obr. 11. Zdroj pulsů určuje pohyb ve spojitém perspektivním časoprostoru4. Názory znalých - Názory na prostor, matematický i fyzikální: „Prostor vyjadřuje vzájemné poziční --- [2]"


Čtverec v perspektivním a Euklidově cejchování

Obr. 12. Matematizace perspektivního prostoru


5. Kvantový a perspektivní čas - Vybrané pulsy jsou časem až po kvadratickém přepočtu ve prospěch našeho vnímání

2D perspektivní časoprostor

Obr. 13. Dvojrozměrný časoprostor. Zelená síť zdůrazňuje souvislost perspektivního prostoru s diskrétnímEuklidův a perspektivní prostor v 10. pulsu

Obr. 14. Euklidův a perspektivní prostor. Stav v 10. pulsu. Vodorovná osa značená násobky délkové jednotky6. Délky, hmotnost, kruhový pohyb - ve vysoké rychlosti hmota nedilatuje a změní se vjemy pozorovatele


Hvězdolet stojící, pomalý a rychlý

Obr. 15. Tři hvězdolety, o ustálených rychlostech, v posicích prostoruZpomalování času

Obr. 16. Koráb ověřuje Lorentzův časZkracování délky

Obr. 17. Prostorové vjemy pozorovatele na podsvětelném korábu skládají výsledný zážitek geometrické délky20. puls diskrétní a perspektivní prostor

Obr. 18. Stav ve 20. pulsu. Vlevo diskrétní prostor. Vpravo Euklidův a perspektivní prostor, s vodorovnou osou, značenou násobky délkové jednotky.7. Světová virtuální realita vysvětlená rychlostí světla - Proč naměříme vždy rychlost c ~ 300.000 km/s, ačkoliv nutně chápeme, že světlo se vzdaluje svému zdroji rychlostí odlišnou od c?

Pozemšťan sleduje, jak koráb zaostává za fotonem

Obr. 19. Koráb pomalejší o 200.000 km/s oproti světlu


Rychlost světla vyjádřená v korábu

Obr. 20. Měření rychlosti světla na korábu


Koráb a foton stejným směrem

Obr. 21.a Koráb letí ve směru letu fotonuKoráb a foton letí souběžně - hmotný svět

Obr. 21. Koráb letí ve směru letu fotonu - hmotný VesmírKoráb a foton letí protiběžně v Euklidově
     prostoru

Obr. 22. Foton vypuštěný proti směru letu korábu - hmotný Vesmír


Koráb a foton letí souběžně - světová
     virtuální realita

Obr. 23. Foton vypuštěný ve směru letu korábu - světová virtuální realita


Koráb a foton letí protiběžně - světová
     virtuální realita

Obr. 24. Foton vypuštěný proti směru letu korábu - světová virtuální realita


Bohumír Tichánek, 2013 - 8.4.2021


www.tichanek.cz