Perspektivní geometrie navazuje na bodovou. Důsledky:
Nevyskytnou se iracionality  ~  Axiomy STR zdůvodňuje  ~  Zlatý řez mění z iracionality  (1+√5)/2  na  3:2 ...


●   Fyzika jako geometrie  I, II, III,… XII   ●


Souhlasí  c=konst.  rychlé soustavy A     kontra     pomalé zaostávání A za paprskem, jež posuzujeme ze soustavy B!
  Rychlosti světla v diskrétním prostoru    verze 10. - 11. 2018


  NOVĚ:   Součet podsvětelných rychlostí – modely    20 KB   (2× obrázek)   Od 12.9.2018

OBSAH                                                     Zásadní témata:   II.  III.  VII.

 I.   Euklidova geometrie - výhrady
      II.   Geometrie perspektivy
            III.   Perspektivní geometrie kompatibilní s diskrétní. Polární perspektiva
                   IV.   Zvětšený vycházející Měsíc. Refrakce není příčinou. Zploštěná obloha.
                          Virtuální realita - vnímáme náš svět
 V.   Jak užívat 4D prostor? 4D krychle v bodovém prostoru (10 témat), 4D koule, 4D čtyřstěn, 5D a 6D prostor
       VI.   Svět bez hranic, do sebe uzavřený. Užívá vesmíru vyššího o jeden rozměr
               VII.   Speciální teorie relativity - kvantová. Převod časoprostoru diskrétního do spojitého.
                       Zdůvodnění zpomalovaného času při pohybu. Definovat čas. Růst relativistické hmotnosti. Vesmír má 4 geometrické rozměry. Atd.
                       Zakřivení časoprostoru - hledání
 VIII.   Červí díra
           IX.   Obracení objektů ve vyšších rozměrech
                   X.   Velký třesk - diskrétně
 XI.   Zlatý řez v diskrétním a perspektivním prostoru - racionálním poměrem 2 : 3.   Fibonacciho řada k důležitosti perspektivní geometrie
         XII.   Výpočet obvodu kružnice v perspektivě O=4·d
●   Hledání  XIII – IXX   ●

Z Euklidova prostoru zpět ke smyslovému vnímání geometrie světa.
Perspektiva neobsahuje iracionality - předpokládané,  jenže neexistující hodnoty existujících veličin           I.   Euklidova geometrie - výhrady

Úsečky mají jedinou geometrickou kvalitu - délku. Matematika ji však vystihuje dvěma způsoby, dvěma kvalitami.  Přepočet z 2D do 1D prostoru se často nezdaří.  Výsledek nevznikne, což zpochybňuje fyzikální skutečnost užitého prostoru.  Iracionální čísla - ad hoc.  (7× obrázek):
  Pochybnosti o geometrii světa - I   18 KB         PDF   5× A4     Euklidova geometrie - pochybnosti - Iv   8 KB         PDF   2× A4
     ↑↑↑   ROZVLÁČNĚ   ↓↓↓      ↑   STROZE   ↓    

II.   Geometrie perspektivy - NOVĚ                        

Matematizace perspektivních zrakových vjemů - jen racionální vzdálenosti.  Osy cejchovat nelineárně.  Vyloučené iracionality vybírají provedení našeho světa.  (14× obrázek):
  Jiný prostor Vesmíru před očima - II   20 KB        PDF   6× A4   Perspektivní prostor - IIv   13 KB         PDF   4× A4

                     III.   Diskrétní geometrie do perspektivy - NOVĚ  

Převod bodů z diskrétního do spojitého perspektivního prostoru.  Vzdálenost od počátku a kartézské souřadnice dodrží!  (12× obrázek):
  Svaz diskrétního a spojitého prostoru - III   18 KB       PDF   6× A4   

Jak  rozvrhnout body v perspektivě? (9× obrázek):

   Skutečnost světa ať posoudí matematika.  14 KB (3× obrázek):

  Interakce prostorů - IIIv   12 KB         PDF   5× A4

Polární perspektiva.PDF   4× A4

Ověřit perspektivní geometrii - XIV

                     IV.   Měsíc se zmenšuje - NOVĚ

Důvod zmenšování Měsíce, když stoupá po obloze. Narozdíl od II. a III. je tato IV. SPEKULATIVNÍ. Zrakový vjem obrovského Měsíce zdůvodnit perspektivou? (9× obrázek?)
  Měsíc, Slunce a souhvězdí - IV   25 KB           Luna - IVv   14 KB        
  Velehory a velký Měsíc    9 KB - pokr.  (5× obrázek)     Měsíc - souřadnice polární, perspektivní, diskrétní   3 KB  (úvaha)
Odlišný návrh - vycházet z vjemu zploštěné oblohy:
Zploštění viděné oblohy vystihnout jednoduchými geometrickými metodami. Zvětšený zrakový vjem vycházejícího souhvězdí, Slunce či Měsíce. Mimostředný pozorovatel.     (8× obrázek):   Souvislost vjemu zploštěné oblohy a vjemu zmenšení vycházejícího souhvězdí, Slunce či Měsíce  27 KB
  PDF  7× A4
 Refrakce - lom světla. Nezvětšuje Měsíc a Slunce nízko nad obzorem.     (3× obrázek):   Refrakce   7 KB
  PDF   3× A4
 Zážitky světa, hledané v lidském organismu, a to využitím zrakových vjemů. Citace z biologie podporují směr hledání:   Virtuální realita - vnímáme náš svět  34 KB
  PDF   9× A4    I obrázek předstírající 3D pohled na objekt

 V.   Čtyřrozměrná tělesa  4D krychle,  4D koule,  4D čtyřstěn.  Prostor  5D  a  6D

Čtyřrozměrné krychli kreslíme obrysy - drátěný model. Ale budoucímu 4D virtuálnímu prostředí se nabízí její konstrukce. V bodovém prostoru graficky NOVĚ:
Vznik 4D krychle. Její promítnutí na plochu je známé. Ale jak 4D prostor užívat?
(11× obrázek)
 4D krychle V  17 KB
 PDF  4× A4
Osm povrchových krychlí. Zbyly nějaké body pro 4D prostor?
(3× obrázek)
 8x povrchová krychle  9 KB
 PDF  2× A4
Symetrie 4D krychle. Souměrná, ač tvořená krychlemi, skládanými v 1 směru
(4× obrázek)
 Symetrie 4D krychle  8 KB
 PDF  3× A4    
Úhlopříčky různých prostorů. Pro krychle vícerozměrné: 5D ~ 1D
(72× obrázek)
 Úhlopříčka 4D  11 KB
Výpočet délky čtyřtělesové úhlopříčky 4D krychle Pythagor. větou, dle modelu
(3× obrázek)
 Výpočet úhlopříčky 4D krychle  14 KB
 PDF  3× A4
      verze 1. 9. 2018
4D krychle diskrétní - počet bodů podložený výpočtem
(4× obrázek)
 Smyslové vnímání 4D podložit  16 KB
 PDF  4× A4
Otočení krychle ve 4D prostoru a dvě rozlišení příčin hmotné existence Vesmíru
(7× obrázek)
 Otočení krychle ve 4D prostoru  15 KB
 PDF  4× A4
Rozvinutý tvar 4D krychle. Zdůvodní povrch, daný osmi krychlemi
(5× + 17× obrázek)
 Rozvinutý tvar 4D krychle  7 KB
 PDF  2× A4
Diskrétní zrak ve 4D prostoru, i směrem do Euklidova. Oko 2D, 3D, 4D dává zážitky 1D, 2D, 3D
(7× obrázek)
 Diskrétní zrak ve 4D prostoru  16 KB
 PDF  4× A4
Rozdělení 4D prostoru na šestnáctiny - jako 2D prostor dělíme na kvadranty
(27× obrázek)
 Kvadranty 4D  14 KB
 PDF  8× A4
  ۩    K sestavení 5D a 6D diskrétního prostoru   (10× obrázek)  5D a 6D prostor přiblížit  11 KB
 PDF  4× A4
    Na konstrukci čtyřstěnu navazuje 4D těleso pětiobjem   (8× + 62× obrázek)  Čtyřstěn 4D  7 KB
  4D koule. Sestava. Bod, kroužící povrchem 4D koule. Otočení koule ve 4D prostoru
(16× obrázek)
 4D koule geometricky  21 KB
 PDF  6× A4
   Povrch 4D koule - jednoduše, se smělým úvodem
(4× obrázek)
 Povrch 4D koule  9 KB
 PDF   2× A4
& „„Ve čtyřrozměrném prostoru“. Devět témat, vybraných z předchozích (75× obrázek). Kniha  PDF   36× A4,  826 KB

VI.   Vesmír uzavřený                                        

Svět bez hranic, do sebe uzavřený. Jeho vesmír má o 1 rozměr víc. Body i 3D objekty krouží 4D diskrétním prostorem. Vrátí se na start, aniž by měnily směr letu. NOVĚ graficky.   (15× obrázek):   Konstrukce 1D, 2D a 3D světa - VI  18 KB

                          VII.   Speciální teorie relativity - kvantová - NOVĚ

Zdůvodnit axiomy STR kvanty prostoru a času. Definice diskrétního času a převod do spojitého časoprostoru. Perspektivní čas. Růst relativistické hmotnosti. Souhlasí  c=konst.  v soustavě A     ×     nevelké zaostávání A za paprskem; posuzováno ze soustavy B!  Prostě v délkových pulsech PL foton korábu neuniká.    (2× obrázek)
  ●  Rychlosti světla v diskrétním prostoru   15 KB  NOVÉ od 25.10.2018
„Einstein: „Není-li nová teorie založena na fyzikální představě dostatečně prosté, aby jí porozumělo i dítě, je pravděpodobně bezcenná.“   [Michio Kaku: Einsteinův vesmír.  Argo + Dokořán, Praha 2005]
Zdůvodnit  axiomy  STR?       (10× obrázek)

  ●  Kvantový časoprostor STR-VIIv   62 KB  
            PDF  14× A4                 verze 22.10.2018

  ●  Jen  Použité termíny a přínos   6 KB  vzato z 62 KB
            PDF  1× A4                   verze 22.10.2018

  ●  Jen  10× obrázky s názvy  4 KB  vzato z 62 KB

  Jen  Zdůvodnění   6 KB     (4× obrázek)
         PDF  2× A4
Film Interstellar (Ch. Nolan, 2014). Časový průběh zpoždění (18× obrázek)     PDF
  Jen grafy Kvantový pulsní perspektivní časoprostor  5 KB  (2×9 + 5× obrázek) a porovnání výpočtů Eu. a perspektiv. prostoru
  Zakřivení časoprostoru  33 KB  (3× obrázek) Hledat zakřivení 2D a 3D časoprostoru v modelech. Gravitace v diskrétním časoprostoru.     verze 2013 - 7.2018   ●   Součet podsvětelných rychlostí – modely   20 KB   (2× obrázek)     NOVÉ   od 12.9.2018
  Raketa v podsvětelné rychlosti vypustí sondu, znovu v podsvětelné rychlosti. Ta překoná rychlost světla?
  ●  STR v 6 dílech sleduje i podivnost - hodiny, blížící se svislé ose Minkowského, jdou stále rychleji. Avšak dotekem svislé osy se zastaví    1    2    3    4    5    6      STR 1 - 6   PDF  25× A4     verze 2015 - 7.2018
  ●   Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není   Časový sled rozložení bodů bude převeden na geometrický   20 KB  (2× obrázek)
       PDF  6× A4     verze 7.2018   Navíc kap. 8.1. - 8.3.

        VIII.   Červí díra

Diskrétní model 4D prostoru nabízí nejjednodušší možnost, jak astrofyzikální „„červí díra“ zkrátí trasu letu 4D vesmírem.   (7× obrázek): Červí díra - VIII   13 KB

                          IX.   Obrácení zrcadlově ve 4D

  Zobrazení bodového objektu přesouvaného z 3D do 4D prostoru. Pak návrat - obrácení levostranného objektu v pravostranný. NOVĚ graficky v diskrétním prostoru.   (7× obrázek):   Obracení objektů ve vyšších rozměrech - IX   10 KB

 X.   Velký třesk                            

Průmět 4D do 2D prostoru ukáže velký třesk a možnost krachu na protějším místě:
Vesmírem je povrch 4D krychle, podle B. Riemanna.  (10× obrázek):    Velký třesk (Big Bang) - X   14 KB
Zdůrazní velký krach na protějším místě.  (3× obrázek):    Kam dál po velkém třesku    9 KB

        XI.   Zlatý řez - v perspektivě - NOVĚ

Zlatý řez je v Euklidově prostoru iracionálním poměrem délek 1:1,618…  Avšak v diskrétním a perspektivním prostoru racionálním poměrem 2 : 3.   (7× obrázek):
Lze z toho něco posoudit - k základu Vesmíru
  Zlatý řez - XI   15 KB      PDF  3× A4      Obrázek   odlišné zpracování:  Zlatý řez.PDF  2× A4    (5× obrázek)
Fibonacciho řada k důležitosti perspektivní geometrie. (3× obrázek):   Fibonacciho řada perspektivně    19 KB     PDF    6× A4

                   XII.   Kružnice - v perspektivě - NOVĚ

Bez iracionálních čísel - v jiné geometrii.  Nelineárně cejchované osy určí kružnici délku obvodu: O = 4 d.   (4× obrázek):   Výpočet obvodu kružnice - XII   20 KB       PDF  4× A4

     Náš svět výstižně zhodnotíme smyslovými vjemy?         Ne.         Nejjednodušší výpočty nabízejí skutečnost.     

Matematické řešení fyzikální otázky zpětně ověřuji mechanickým modelem:

~ Vesmír je sám sobě mechanickým modelem. Pak modely nutně existují

~ Posice bodového prostoru jsou spočítatelné. Obsahují veškerou hmotu. Následuje přepočet do perspektivy

~ Nejprve byly nalezeny výpočetní zákony velikosti elektrického proudu. Těžší bylo určit jeho model - sestavu hmotné podstaty

Hledání 3D Vesmíru na povrchu 4D 
(html + 11x gif)
Smyslové zážitky jsou tvořeny tělesy
×
Tělesa jsou tvořena smyslovými zážitky.

=
Nabízejí se dvě geometrie. Svět vysvětlí ta matematizovatelná!

Výpočet vzdálenosti mezi dvěma body někdy bývá bezvýsledný - bez konce.

Víra nabízí, že matematicky neobhajitelná - nejsoucí vzdálenost vystihuje náš svět●  Hledání  XIII - IXX  ●


Diskrétní základ. Jen hledání 3D Vesmíru na povrchu 4D tělesa, odvozeného z jehlanu.   (11× obrázek):     Svět na 4D dvojité pyramidě - osmistěnu  13 KB
Všem užitým bodům povrchu krychle stejný počet sousedů! Způsob šachovnice
Přiblíží diskrétní Vesmír na povrchu 4D krychle.   (4× obrázek): 
  Organizace povrchu krychle  7 KB
  PDF  2× A4
Vektorovému součtu v aberaci světla lépe vyhovuje diskrétní prostor.   (1× obrázek):   Vektor světla v astronomii - aberace  11 KB
  PDF  2× A4
„„ale iracionální číslo existuje, vždyť jeho délku má úhlopříčka…“
  Jiná námitka proti linearitě  4 KB
  PDF  1× A4    

Nedoceněné pravidlo. Jednoznačná souvislost výpočtu vlastností
čtverec kružnice  a  krychle koule.   (jen 1× tabulka):
  7gp29.PNG  ~10 KB
Ani třetí kolmici nezahlédneme.   (1× obrázek):
  Smyslové nevnímání 3. a 4. rozměru  3 KB
  PDF  1× A4
Málokdy posuzujeme, že veličiny vyjadřujeme - fyzice kupodivu - dvěma různými způsoby:   Racionální a iracionální  3 KB

„„Věda povstává objevením totožnosti uprostřed různosti“  -  Stanley Jevens

„„V podstatě můžete použít sčítací stroj - nikoli integrátor, ale sčítací stroj
- ke sčítání čísel a tato čísla nebudou vykazovat žádné patrné chyby
  Feynman - systém  3 KB
„„Taky má moc rád děti: jednou byl pozván na návštěvu a celý večer si jenom hrál na koberci s dětmi
– dospělých si ani nevšiml. A má úžasný smysl pro rytmus a hudbu!

  Feynman - vzpomínky  19 KB     PDF  5×A4

„„Když to, o čem mluvíte, můžete změřit a  vyjádřit  čísly,  pak o tom něco víte.  Když však nemůžete  -  pak jsou vaše znalosti neduživé a neuspokojivé“  -  William Thomson - Kelvin

„Proč nám příroda dovoluje uhodnout z vlastností jedné části chování zbytku?

„Jde o nevědeckou otázku. Nevím, jak na ni odpovědět jinak než zcela nevědecky. Myslím, že je to tím, že

důležitou vlastností přírody je jednoduchost - a proto je velmi krásná.“

Richard Phillips Feynman  

Bohumír Tichánek

679 61 Letovice, ČR

Odezvy ±


Fórum

Byl-li by svět virtuální realitou, dle předkládaných postupů, pak na hodnocení našich činů nezáleží - anebo naopak?

Modely časoprostoru
- 1 -
Fyzika jako geometrie
— 2 —
Perspektivní matematika
- 3 -
Fyzika krátce 15×
- 4 -
–––––––►
+ 6, 7, 8, 9
OBSAH
- 5 -

— 2 —