Převod bodů diskrétního prostoru do perspektivního zrakového -  jen obrázky

III. obrázky

„Když uděláte ze čtverce kruh,  pak naleznete vše tajné

George Ripley  (1415 - 1490)

*   *   *

Diskrétní prostor - šachovnice.
Kvadratický prostor - osové souřadnice Euklidova prostoru má umocněné na druhou.
Perspektivní prostor - je daný zrakovým i sluchovým vnímáním člověka.
Čtverec =
    kružnice bodového prostoru

Obr. 1. Kružnice diskrétního prostoru. Každý z bodů obvodu má ke středu stejnou vzdálenostPřevod z bodového do Euklidova prostoru se nezdaří

Obr. 2. Převod bodů z diskrétního do Euklidova prostoru nemá řešeníZ bodového do
    perspektivy snad lze?

Obr. 3. Je snad řešitelný převod bodů z diskrétního do perspektivního prostoru?Převod z
    diskrétního do perspektivního lze

Obr. 4. Každému bodu, převedenému z diskrétního do perspektivního prostoru, zůstává stejná vzdálenost od počátku (4) a také obě souřadnice [1, 3]Počet kroků v diskrétním = vzdálenost v Euklidově

Obr. 5. Vzdálenost vyznačená kroky

Chod Vesmíru ať se odehrává v diskrétním prostředí. Z něho tvor dostává údaje přepočítané do zrakového vnímání.

Tvor je vždy umístěný v počátku souřadnic, odkud vnímá prostor perspektivně rozložený.1. krok vždy stejné délky

Obr. 6. Každý pozorovatel je středem svého systému

Tvor vždy zjišťuje svůj první krok o stejné délce. Z toho získává dřevní názor, že celý svět je lineární.


Mříž v perspektivním prostoru

Obr. 7. Prostory vyznačené sítí

Každý bod dodržuje vzdálenost od počátku a souřadnice svislé a vodorovné osy.19
    soustředných kružnic v perspektivním

Obr. 8. Přepočítané body leží na soustředných kružnicích

Při převodu bodů z diskrétního do perspektivního prostoru se všechny body umísťují na kružnicích s celočíselným poloměrem.Vzdalovaný objekt se zmenšuje nelineárně

Obr. 9. Nelineární nárůst délky pro vodorovné úsečky, blízké počátku

Zkušenost v filmového záznamu. Postavy, při své chůzi rovnoměrnou rychlostí směrem ke kameře, se zvětšují zprvu lineárně, ale těsně u kamery vidíme jejich zrychlené zvětšování.Fotografie kolejí, perspektiva

Obr. 10 PerspektivaPřevod tří
    obrazců do perspektivy

Obr. 11. Čtverce - kružnice diskrétního prostoru


Když pozorovatel vidí opodál kružnici, nakreslenou na podlaze, nevnímá ji ani jako kružnici, ani jako elipsu. Projeví se perspektivní zkreslení.Převod tří
    svislých čar

Obr. 12 Převod čar pozorovateli v počátku [0]

Připravil B. T.    

Interakce prostorů    


www.tichanek.cz