Euklidova geometrie - pochybnosti - Iv

Bohumír Tichánek

*   *   *

Mysl nebéře zákony z přírody, nýbrž sama jí je předpisuje. [1]

Immanuel Kant


Neeuklidovské prostory

Obr. 1.

Neeuklidovské prostoryÚhlopříčka s Pythagorovou větou

Obr. 2.

Geometrická vzdálenost mezi protějšími vrcholy čtverce je konečná a přesto je její výpočet bez konce! Iracionální výsledek neposlouží, nýbrž řešitel si vybere některé racionální číslo jako nepřesný výsledek.

Dvě úsečky se liší výhradně kvantitativně, kdežto kvalitu mají jedinou - proč tedy dva druhy čísel?


Rostoucí vzdálenost podle výpočtu

Obr. 3.

Pokračujícím výpočtem se počítaná délka stále jen upřesňuje, například prodlužuje. Výsledek nevznikne!


4D krychle
        složená z osmi 3D krychlí

Obr. 4.

Svými smysly ve světě nezjišťujeme nejen čtyřrozměrné krychle, ale ani 3D objekty nevidíme v Euklidově prostoru. Lineární spojitý prostor je hypotézou.Nesouměřitelnost

Obr. 5.

Nesouměřitelnost. Po výpočtu Pythagorovou větou se někdy udává vzdálenost jako racionální, jindy iracionální, aniž by se na ostatních fyzikálních vlastnostech bodů nebo vzdálenosti v prostoru něco změnilo.Pythagorova
        věta v síti

Obr.6.

(1 + 2) + (3 + 4) = 1' + 2' + 3' + 4'

Jenže pohledem zjišťujeme obrazec podrobený perspektivě.
2 = x · x

x = ?    


Různoběžky, rovnoběžky?

Obr. 7. Různoběžky či rovnoběžky (podle www.gymfry.cz)

Názor Ernsta Macha: zvláště fyzika získá největších vysvětlení od biologie, a to analýzou smyslových počitků.

Filosof Karl Raimund Popper: předpokladem vědeckého pokroku je vyvratitelnost přijímaných poznatků.

Jenže - naše nevyvratitelné smyslové zážitky jsou základem poznání.


www.tichanek.cz