● Fyzika krátce 15× ●Smaragdová deska 9 - Klíč ke svobodě Vesmíru:   „Vevnitř tebe je všechen čas a prostor“

Mach je přesvědčen, že zvláště fysika získá největších vysvětlení od biologie, a sice od analysy smyslových počitků. Předměty vnějšího světa nezpůsobují počitků, nýbrž komplexy počitků tvoří tělesa.

Positivismus ve fysice - Božena Dratvová, JČMF 1924  

Ernst Mach, o něm: Wikipedia


→   Euklidův prostor, v něm je rozmístěná hmota?   ←                                      

↑ PŘÍČINA VNÍMÁNÍ SVĚTA ↓

                                                      →   Perspektivní vjem, přepočtený z diskrétního prostoru?   ←1.  Popírání spojitosti - Opatrný A. Einstein odmítal důležitost matematiky   3 KB
2.  Odmítnutí Euklidova prostoru - Možnost přijetí diskrétního prostoru   2 KB
3.  Racionální a iracionální geometrie a matematika - jsou nekompatibilní. Reálná čísla v informatice   3 KB
4.  Příčina důvěry k matematickým iracionalitám?   3 KB
5.  Vzdálenost dvou bodů - Babička k Einsteinově metrice (Němcová)   4 KB
6.  Mechanický model - Jeho smysl. Ošemetnost pro Euklidův prostor. Maxwellova teorie. Éter   6 KB      PDF  2x A4
7.  Kapitola ze IV. práce - Pojem virtuální reality. Popis technického řešení denního života, jež vytvoří iluzi   9 KB

Virtuální realita - zážitek   5 KB
Hledat zmizelou ponorku není žádná legrace, to je jisté. V přetlakové komoře jsme rozmístěni…“    PDF  1× A4

8.  Iracionální číslo je příkazem k hledání - Iracionalita je nevyřešeným problémem, odkládaný na později   2 KB
9.  Dvojrozměrný čas - Uvažovat 2D čas nejen matematicky. Promýšlet lze mimořádné poznatky   8 KB      PDF  2x A4

Náboženství moderního člověka bude spočívat na přesvědčení, nikoli na víře  -  Tomáš Garrigue Masaryk

Přesvědčení  spočine  na  poznání

10.  Virtuální realita přijatelná - Svět obsahuje nesčetné množství údajů, a přece jej lze chápat projektovaný   3 KB
11.  Krouživý pohyb bodu 4D krychlí.gif - Umístění objemů vedle sebe a i v průniku. Obrázek v pohybu:   ~77 KB
12.  Interpretace zrakových vjemů - k práci očí - úryvky z knih (R. Hradil;  J. Selby)   10 KB
13.  Délky de Broglieových vln   3 KB
14.  Hmotnost - vysvětlení diskutabilním příkladem   2 KB
15.  Zrychlení při rovnoměrném pohybu - jenže po kružnici - zdůvodnění 3×  3 KB

Zeměkruh, 2D
                  člověk na povrchu

  Zeměplocha - vystihuje povrchový život
(dle povrchu Zeměkoule) —»
   
«— Zeměkruh - dovoluje vrtat do hloubky
(dle průřezu Zeměkoule)


Video 5 min. youtube Flatland

Bohumír Tichánek         679 61 Letovice, Czech republic       📩       www.tichanek.cz


Modely časoprostoru
- 1 -
Fyzika jako geometrie
- 2 -
Perspektivní matematika
- 3 -
Fyzika krátce 15×
  4  
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+ 6, 7, 8, 9
OBSAH
- 5 -

— 4 —