Iracionální číslo je příkazem k hledání

Bohumír Tichánek

Znalý matematik obvykle nemá výhrady vůči iracionálním číslům, považuje je za naprosto vyhovující. Jistě, patří k Euklidovu prostoru. Otázkou je, zde je to náš světový prostor. Připomenu výhradu.

Například máme sdělit druhému člověku velikost času k nějakému experimentu. Zadám-li mu čas v trvání odmocnina ze dvou, pak se dozvěděl naprosto neurčitou hodnotu.

Je třeba mu zadat 1 sekundu, nebo 1,4 s, nebo 1,414 sekundy, nebo 1,414213562373095 s, atd...

Iracionální čísla jsou nevyřešeným problémem, odkládaným na později. Vznikla používáním Euklidova prostoru, jenž však nevystihuje geometrii světového prostoru. Lze uvažovat nad jeho náhradou.

www.tichanek.cz