Geometrické  modely  časoprostoru

 

Svět je virtuální realitou

Ověřuji stovkami obrázků

→   Příčina zpomalování času. Jeho ztotožnění . pdf                 . html   ←@botichanek videa, youtube:
1) Euklidův nebo perspektivní prostor
2) Zlatý řez v perspektivě
3) Speciální teorie informatická
4) Reinkarnace
Fyzikální veličinu vyjadřuje číslo určité velikosti - racionálně
Iracionality  nemá fyzika, podložená perspektivní geometrií
Bezvýsledný výpočet iracionalit nevystihuje náš hmotný svět; například vzdálenosti mají vždy konečnou délku


1/4  Fyzika jako geometrie   I, II, ... XII

Euklidovská matematika některé geometrické délky popírá  ~  Perspektivní matematika výsledky vypočítá vždy.           
 • Perspektivní a diskrétní geometrie kompatibilní! Přechod3D kříž obíhá povrchem 4D krychle
 • Vjem zploštěné oblohy ke zmenšování stoupajícího Měsíce
 • Racionální výpočty kružnice v perspektivě
 • Oběh Vesmírem a návrat beze změny směru
 • Velký třesk. Model červí díry
 • Zlatý řez racionální 3:2, namísto Euklidovského nestanovitelného (1+√5)/2
 • 4D krychle (sestava) ~ rozvinutý tvar. Kopy obrázků. Povrch 4D koule. 14 témat 4D prostoru. 3D čtyřstěn → 4D pětiobjem. 4D zrak. Kniha 4D modelů.pdf
 • Kvantovaný časoprostor převáděný do perspektivního. Zdroj pulsů luští axiomy STR. Žádné paradoxní zkrácení obvodu rotujícího kotouče. Sjednocenou veličinou časoprostoru definovat čas …
— 2 —


Resumé:     jakoby PC   7× k převodu bodového prostoru do perspektivy  (7× obr.)    PDF

Zraková perspektiva zobrazuje takto       Zrak. perspektiva       a odvozuji ji z bodového prostoru       Diskrétní prostor


2/4 Perspektivní matematika   1, 2, ... 9

 • Ludolfovo číslo určené zrakovým perspektivním prostorem. Vychází z Eulerovy řady pro výpočet π/4 - NOVÉ řešení?
 • Převod diskrétního bodu do iracionální velikosti Euklidova prostoru - závisle na počtu rozměrů - NOVÉ řešení?
 • Lissajousovy obrazce upřesní 1D kruh. Úsečka, ale vykreslená sinusoidou - NOVÉ řešení?
 • Blokové schéma vědeckého poznání
 • Sinusoida obhájí výpočetní vzorce n-rozměrných kružnic, vytvořených v souladu s aritmetickou řadou růstu rozměrů.
 • Souvislost: čtverec → kružnice  a  krychle → koule - ODLIŠNÉ řešení (pro D > 3)
 • Euklidova věta v perspektivě - PŘÍKLAD
 • Absolutně přesné hodnoty funkce sinus v perspektivním prostoru
— 3 —3/4 Fyzika krátce 15×  a video

Diskrétní
            časoprostor v perspektivní síti
● Důvody prostorů Euklidova či bodového a perspektivního - ty odstraní iracionality i vyšších odmocnin
Ponorka ● Život s dvojrozměrným časem
● Nachystná virtuální realita: v batyskafu hledat ztracenou ponorku
● A. Einstein odmítal důležitost matematiky
● Ošemetnost mechanického modelu
● Video, příběh k 2D prostoru ● A jiné

— 4 —4/4 Ostatní

Původní šťavnatá stránka úvodu
Zásadní fyzikální témata: II. III. VII.
Ochutnávka → 8 souborů, jen jejich obrázky 85×
Modely časoprostoru → Obsah
● ꝏ Speciální teorie relativity ꝏ   →   Informatická
Hledání (fyzika)
Rozum mořských savců 1 - 13
Duchovní zdroj → Božena Cibulková                             Ω

Bohumír Tichánek

📩     gnosis.cz

www.tichanek.cz

Czech republic

BLOG


OBSAH