●   Hledání  XIII - IXX  ●


Diskrétní základ. Jen hledání 3D Vesmíru na povrchu 4D tělesa, odvozeného z jehlanu   (11× obrázek):     Svět na 4D dvojité pyramidě - osmistěnu  13 KB
Všem užitým bodům povrchu krychle stejný počet sousedů!
Způsob šachovnice
. Přiblíží diskrétní Vesmír na povrchu 4D krychle   (4× obrázek): 
  Organizace povrchu krychle  7 KB
  PDF  2× A4
Vektorovému součtu v aberaci světla lépe vyhovuje diskrétní prostor   (1× obrázek):   Vektor světla v astronomii - aberace 11 KB
  PDF  2× A4
„ale iracionální číslo existuje, vždyť jeho délku má úhlopříčka…“
  Jiná námitka proti linearitě  4 KB
  PDF  1× A4    

Nedoceněné pravidlo. Jednoznačná souvislost výpočtu vlastností
čtverec kružnice  a  krychle koule   (jen 1× tabulka):
  7gp29.PNG  ~10 KB
Ani třetí kolmici nezahlédneme   (1× obrázek):
  Smyslové nevnímání 3. a 4. rozměru  3 KB
  PDF  1× A4
Málokdy posuzujeme, že veličiny vyjadřujeme - fyzice kupodivu - dvěma různými způsoby:   Racionální a iracionální  3 KB


„Věda povstává objevením totožnosti uprostřed různosti“  -  Stanley Jevens


„„Taky má moc rád děti: jednou byl pozván na návštěvu a celý večer si jenom hrál na koberci
s dětmi – dospělých si ani nevšiml. A má úžasný smysl pro rytmus a hudbu!

  Feynman - vzpomínky  19 KB     PDF  5×A4
„„V podstatě můžete použít sčítací stroj - nikoli integrátor, ale sčítací stroj
- ke sčítání čísel a tato čísla nebudou vykazovat žádné patrné chyby
  Feynman - systém  3 KB


www.tichanek.cz