Fyzikální témata. Úryvky z různých zdrojů, často duchovních

Zde vkládám výňatky z fyzikálních témat, jež jsem kdy stahoval či vyjmul z knížek - obvykle z mimovědeckých zdrojů.
Bývá u nich adresa zdroje. Mohou přidat nový pohled v 3D prostoru, shora či zezdola, pro cestu vpřed.


                      Astrofyzika.      Temná hmota     Rotace hvězd v galaxii.odt

                      Blesk kulový.rtf

                      CERN   Urychlovače netřeba.odt

                      Čas.      Bilokace       Ztráta času jeskyně.odt

                      Černá díra.odt

                      Dimense = Kmitočet. Linearita.     OTR.odt

                        E

1. Elektromagnetismus Sluneční soustavy
2. Energetika
3. Energie fyzikálně. Atom
4. Entanglement = Provázanost. Spojení
5. Éter Mezisvět

                        G H K L

1. Gravitace Hmotnost
2. Hmota. Jemná. Pohybovat. Temná. Ochrana.
3. Kružnice. Ludolfovo π.
4. Kmitočet Schumann. Alfa Beta Delta Theta.
5. Krychle. Saturn.
6. Kvantová mechanika.
7. Láska, soucit.

                        M N P R

1. Magnetismus    Galaktické uspořádání
2. Matematika,     číselné soustavy - 12.
3. Nekonečno ∞
4. Planety.      Obydlení
5. Polarita,     dualita
6. Pole morfogenetické. Torzní. Kolektivní paměť. Spojení. Energetické linie
7. REV - jednotka oběhu galaxie
8. Rychlosti - telepatická, úniková

                        S T U

1. Slunce
2. Struny
3. Studená fuze. Einstein. Tesla
4. Světlo
5. Teorie - OTR. Ohýbání prostoru – ne!
6. Studená fuze

                       V Z

1. Van Allenovy pásy - Měsíc.
2. Vesmír. Třesk ne, ano.
3. Voda Vzduch (kyslík).
4. Záhady.
5. Zeměkoule.
6. Zemětřesení.
7. Zvuk Hudba Mantry Umění Houby.
8. Život. Všude. Buňka svítí.

od 11. 2023

Připravuje B.T.

www.tichanek.cz