Speciální teorie relativity, 11 témat     (ZVOLIT 4   7)

      Použité termíny a přínos   6 KB   nebo   1×A4 PDF

1   Jen  Zdůvodnění speciální teorie relativity hypotetickým pulsním zdrojem  4× obrázek, 6 KB  nebo  2×A4  PDF
Speciální teorie relativity - krátce. Převod časoprostoru pulsního do spojitého. Informace jdou do vědomí, perspektivně přepočtené z diskrétního prostoru. Až zážitky v lidském vědomí vytvářejí Vesmír. Tento přístup dovolí existenci mnoha vícerozměrných vesmírů, aniž by si jejich prostory překážely.

*

2   Souměrný diagram odvozený z Minkowského - XVI   2× obrázek, 13 KB  nebo  4×A4  PDF
Minkowského diagram nezobrazuje rovnocennost času a prostoru. Pomůže souměrný diagram, který však dosud bývá mimo zájem fyzikální teorie. Znázorní závislost zpomaleného času na rychlosti, dovoluje odečítat zpomalený čas z grafu. Přesné výsledky však poskytnou relativistické výpočty.

*

3   Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není 2× obrázek, 20 KB  nebo  6×A4  PDF  verze 7. 2018
Časový sled rozložení bodů bude převeden na geometrický.

*

4   Modely speciální teorie relativity (1. - 7.)   1    2    3    4    5    6    7       1 - 7   97 KB
nebo   KNIHA - Modely speciální teorie relativity“ – 7 témat  450 KB,  33× A4,  (23× obrázek)

*

5   Rychlosti světla v diskrétním prostoru  2× obrázek, 21 KB  nebo  7×A4  PDF    (Srozumitelně, krátce - lépe zde:  47)
Vysvětluje  c=konst.  v soustavě A     ×     nevelké zaostávání A za paprskem; posuzováno ze soustavy B!  Prostě v délkových pulsech PL foton korábu neuniká.

*

6   Součet podsvětelných rychlostí – modely 2× obrázek, 21 KB       verze 9. - 12. 2018
Raketa v podsvětelné rychlosti vypustí sondu, znovu v podsvětelné rychlosti. Ta překoná rychlost světla?

*
Zdůvodnit  axiomy  STR?

7   Kvantový časoprostor STR-VIIv   10× obrázek, 62 KB  nebo  14×A4  PDF                 →     Jen  10× obrázky s názvy   4 KB

*

8   Zakřivení časoprostoru 3× obrázek, 33 KB
Hledat zakřivení 2D a 3D časoprostoru v modelech. Gravitace v diskrétním časoprostoru.

*

9   Jen grafy Kvantový pulsní perspektivní časoprostor 2×9 + 5× obrázek, 5 KB 
Porovnání výpočtů Eu. a perspektiv. prostoru

*

10   Film Interstellar (Ch. Nolan, 2014).  18× obrázek   PDF
Časový průběh zpoždění

*

11   Vesmír, středové provedení virtuality   3× obrázek, 22 KB   nebo  8×A4   PDF
Pak ale Země s člověkem neobíhá kolem Slunce, naopak...

*


Souvislosti užitých řešení, jež Vás napadají:  Fórum   www.tichanek.cz


www.tichanek.cz