Speciální teorie relativity, 10 témat     (ZVOLIT 4 - 7)

1   Jen  Zdůvodnění speciální teorie relativity hypotetickým pulsním zdrojem  4× obrázek, 6 KB  nebo  2×A4  PDF
Speciální teorie relativity - krátce. Převod časoprostoru pulsního do spojitého. Informace jdou do vědomí, perspektivně přepočtené z diskrétního prostoru. Až zážitky v lidském vědomí vytvářejí Vesmír. Tento přístup dovolí existenci mnoha vícerozměrných vesmírů, aniž by si jejich prostory překážely.

*

2   Souměrný diagram odvozený z Minkowského - XVI   2× obrázek, 13 KB  nebo  4×A4  PDF
Minkowského diagram nezobrazuje rovnocennost času a prostoru. Pomůže souměrný diagram, který však dosud bývá mimo zájem fyzikální teorie. Znázorní závislost zpomaleného času na rychlosti, dovoluje odečítat zpomalený čas z grafu. Přesné výsledky však poskytnou relativistické výpočty.

*

3   Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není 2× obrázek, 20 KB  nebo  6×A4  PDF  verze 7. 2018
Časový sled rozložení bodů bude převeden na geometrický.

*

4   Modely speciální teorie relativity (1. - 7.)   1    2    3    4    5    6    7     nebo    STR 1 - 7   23× obrázek, 97 KB   nebo   32× A4  PDF    verze 2015 - 2. 2019
STR v 6 dílech sleduje i podivnost - hodiny, blížící se svislé ose Minkowského, jdou stále rychleji. Avšak dotekem svislé osy se zastaví. ~ Zdůvodnit axiomy STR kvanty prostoru a času ~ Definice diskrétního času a převod do spojitého časoprostoru ~ Perspektivní čas ~ Růst relativistické hmotnosti ~ Pozorovaný koráb je o 200 tisíc km/s pomalejší než světlo. Jak je možné, že lidé na korábu naměří světlu rychlost 300.000 km/s?

*

5   Rychlosti světla v diskrétním prostoru  2× obrázek, 21 KB  nebo  7×A4  PDF    (Srozumitelně, krátce - lépe zde:  47)
Vysvětluje  c=konst.  v soustavě A     ×     nevelké zaostávání A za paprskem; posuzováno ze soustavy B!  Prostě v délkových pulsech PL foton korábu neuniká.

*

6   Součet podsvětelných rychlostí – modely 2× obrázek, 21 KB       verze 9. - 12. 2018
Raketa v podsvětelné rychlosti vypustí sondu, znovu v podsvětelné rychlosti. Ta překoná rychlost světla?

*
Zdůvodnit  axiomy  STR?

7   Kvantový časoprostor STR-VIIv   10× obrázek, 62 KB  nebo  14×A4  PDF        →     Jen  Použité termíny a přínos   6 KB  nebo  1×A4 PDF          →     Jen  10× obrázky s názvy   4 KB

*

8   Zakřivení časoprostoru 3× obrázek, 33 KB
Hledat zakřivení 2D a 3D časoprostoru v modelech. Gravitace v diskrétním časoprostoru.

*

9   Jen grafy Kvantový pulsní perspektivní časoprostor 2×9 + 5× obrázek, 5 KB 
Porovnání výpočtů Eu. a perspektiv. prostoru

*

10   Film Interstellar (Ch. Nolan, 2014).  18× obrázek   PDF
Časový průběh zpoždění

*


Souvislosti užitých řešení, jež Vás napadají:  Fórum   www.tichanek.cz


www.tichanek.cz