Speciální teorie relativity, 11 témat     (dobře 4 7)

      Použité termíny a přínos   6 KB   nebo   1×A4 PDF

1   Jen  Zdůvodnění speciální teorie relativity hypotetickým pulsním zdrojem  4× obrázek, 6 KB  nebo  2×A4  PDF
Speciální teorie relativity - krátce. Převod časoprostoru pulsního do spojitého. Informace jdou do vědomí, perspektivně přepočtené z diskrétního prostoru. Až zážitky v lidském vědomí vytvářejí Vesmír. Tento přístup dovolí existenci mnoha vícerozměrných vesmírů, aniž by si jejich prostory překážely.

*

2   Souměrný diagram odvozený z Minkowského - XVI   2× obrázek, 13 KB  nebo  4×A4  PDF
Minkowského diagram nezobrazuje rovnocennost času a prostoru. Pomůže souměrný diagram, který však dosud bývá mimo zájem fyzikální teorie. Znázorní závislost zpomaleného času na rychlosti, dovoluje odečítat zpomalený čas z grafu. Přesné výsledky však poskytnou relativistické výpočty.

*

3   Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není 2× obrázek, 21 KB  nebo  6×A4  PDF
Časový sled rozložení bodů bude převeden na geometrický.      verze 25. 11. 2019

*

4    Modely speciální teorie relativity, 7×  24× obrázek, 105 KB      verze 25. 11. 2019     nebo   PDF
4.1.   Po 110 letech  3× obrázek, 14 KB
4.2.   Hledání příčin  4× obrázek, 13 KB
4.3.   Informatická  4× obrázek, 11 KB
4.4.   Názory znalých  1× obrázek, 24 KB
4.5.   Kvantový a perspektivní čas  2× obrázek, 20 KB
4.6.   Délky, hmotnost, kruhový pohyb  4× obrázek, 24 KB
4.7.   Světová virtuální realita vysvětlená rychlostí světla 6× obrázek, 17 KB      verze 25. 11. 2019
nebo     KNIHA - „Modely speciální teorie relativity“ – 7 témat  24× obrázek 491 KB,  35× A4      verze 25. 11. 2019

*

5   Rychlost světla posuzovaná zdálky nebo v soustavě  5× obrázek, 13 KB       Zde jen pokus nalézt řešení... (Lépe ↑ 4_7   17 KB)
Zdůvodnit naměřenou rychlost světla.  Světlo se Frantovi přibližuje rychlostí c=konst.  Přitom se koráb paprsku opožďuje menší rychlostí, než je c. Příčina: v délkových pulsech PL se koráb pohybuje společně se světlem.  Tehdy foton korábu neuniká. Kdežto měření se uskutečňuje jen v časových pulsech korábu PT.

*

6   Součet podsvětelných rychlostí – modely 2× obrázek, 21 KB
Raketa v podsvětelné rychlosti vypustí sondu, znovu v podsvětelné rychlosti. Ta překoná rychlost světla?

*
Zdůvodnit  axiomy  STR?

7   Kvantový časoprostor STR-VIIv   10× obrázek, 61 KB  nebo  14×A4  PDF                 →     Jen  10× obrázky s názvy   4 KB
Tato „7“ je starší oproti „4   Modely speciální teorie relativity (1. - 7.)“

*

8   Zakřivení časoprostoru 3× obrázek, 35 KB
Hledat zakřivení 2D a 3D časoprostoru v modelech. Gravitace v diskrétním časoprostoru.

*

9   Jen grafy Kvantový pulsní perspektivní časoprostor 2×9 + 5× obrázek, 6 KB 
Porovnání výpočtů Eu. a perspektiv. prostoru

*

10   Film Interstellar (Ch. Nolan, 2014).  18× obrázek   PDF
Časový průběh zpoždění

*

11   Vesmír, středové provedení virtuality   3× obrázek, 23 KB   nebo  8×A4   PDF
Pak ale Země s člověkem neobíhá kolem Slunce, naopak...

*


Souvislosti užitých řešení, jež Vás napadají:  Fórum   www.tichanek.cz


www.tichanek.cz