Speciální teorie informatická

Bohumír Tichánek

Tato elektronická publikace zdůvodňuje svět v dosud neuznávaném provedení: virtuální realita. Dbá mechanických modelů, jimiž prověřuje známé fyzikální vztahy.

Originalita spočívá v užití diskrétního časoprostoru (šachovnice), ze kterého odvozuje v plné přesnosti perspektivní průběh prostoru. Ten slouží vnímání tvorů. Důležitost zrakové perspektivy autor dokládá zlatým řezem v této geometrii, aniž by nalezený racionální poměr 2:3 zde odvozoval.

Kniha navazuje na důležitý obor fyziky - Speciální teorii relativity. Rozvíjí ji, přičemž popisuje postupy, které jednoznačně prokazují autorství vyšší Civilizace. Ta se nachází mimo Vesmír.

Zvolenou metodou se daří, dle autorova vlastního hodnocení, zdůvodňovat poznatky speciální teorie relativity, definovat čas a předvést příčiny jeho zpomalování při pohybu. Má i další výsledky, avšak poukazuje na nehotovost při vysvětlování některých pohybů světla vůči pozorovateli.

Kniha pojednává o vědeckých záležitostech, přesto není k pochopení náročná. Vždyť její podstatou jsou grafy - 21 obrázků, snadno srozumitelných lidem s technickým zaměřením. Matematické výpočty skoro nemá. Ostatně sama speciální teorie relativity spočívá na srozumitelné středoškolské matematice.Potřebný smysl knihy

Dnešní doba, rok 2023, v mezistátním měřítku stále obsahuje mnoho zmatků.

Kniha ukazuje, že náš svět je umělý. Z jedné strany máme svobodu. Přesto má svět zákony, stanovené Shora.

Uznání existence vyšší Civilizace, která nutně se nachází za Vesmírem, bude tlumit naše pozemské rozpory.

Přijme-li věda předložené názory, přestanou být jen domněnkami. Pak jejich vyhodnocení zdůrazní smysl lidské existence ve Vesmíru. Což vyplývá z jeho záměrného stvoření.

Česká věda je k názorům o umělém vytvoření Vesmíru velmi opatrná, nechce si připomínat brzdu - důležitost náboženství v minulosti.

Kniha obsahuje 28 citací nebo odkazů do literatury a 21 zobrazení.

Ing. Bohumír Tichánek, Letovice, ČR, 11. 2023a

© Speciální teorie informatická

Bohumír Tichánek

Vydalo roku 2023 Nakladatelství Cyrrus Trade

ISBN 978-80-7504-65 7-4


Speciální teorie informatická, kniha PDF.

www.tichanek.cz