Výhody obrazu z dataprojektoru

Bohumír Tichánek

Monitor září vlastním světlem, kdežto sledování odraženého světla, z projektoru,
šetří oči i při celodenní práci s PC.
Dataprojektor, v nevysoké ceně, má příkon kolem 18 W.
Umístěný na stole svítí skrz LED směrem na bílou stěnu. Chlazení mírně šumí.
Vyzkoušení promítacího plátna zhoršilo výsledek!
Okno snad částečně zatemnit - záleží na jeho poloze.
Při vzdálenosti stěny přibližně 120 cm vzniká na ní obraz 100 cm x 65 cm, úhlopříčka asi 47´.
I větší vzdálenost by umožnila přijatelně ostrý obraz pro sledování filmů;
avšak monitory mívají lepší kontrast.
Bývá vhodný i pro práci s texty. Ovšem na ostrost obrazu, po celé jeho ploše, má vliv optika.
Levnější přístroj má čočku malého průměru a ta nezaostřuje nejlépe.


www.tichanek.cz