Dosah řečí, které vedeme (3.)     💾

Bohumír Tichánek


* Připomenutí inspirovaného díla Boženy Cibulkové - text tučným písmem *

*       *       *

6. Různé vyvinutí lidé

I člověk na nízké úrovni vývoje si předurčí budoucnost svým vyjádřením, avšak vyšší dosah bude mít výkřik jedince větších životních hloubek, jehož city bývají silnější:
Jak rychle poslechl? Elektromagnetický signál dostihne Měsíc asi za 1 sekundu, ale jak je to s přenosem myšlenek, to dosud výzkumné laboratoře příliš nesdělily. Patrně je přenos okamžitý. Poslechl astronaut geologa, nebo bylo geologovi dáno poznat, co se už stalo? Ale zde jsem dal jen neprůkazné příklady.

~ Jde-li o člověka prosté myšlenkové úrovně, nevýrazného slovního projevu, bez silnějších citových vzruchů, tu jeho slova neobsahují moci, která tvoří výraznější jevy. Když však slovo je prostoupeno silným vnitřním impulsem, prožitkem, citovým zaujetím, jež je plné chtění a přání, jeho moc je úžasná. Vytváří pevně tvárněné obrazce, nádherné scenérie, ale také - je-li položeno do negace - groteskně zrůdné, strašné a děsivé útvary. Tak si každý tvoří svět kolem sebe i v sobě, protože tyto jevy hmotou pronikají a ona jim nebrání v rozkládání a rozvíjení se kdekoliv a jakkoliv. ~

7. Posmrtný vliv

Člověk často spoléhá na chybějící důkazy o posmrtných záležitostech. Nedocení, že se může osudově zmýlit. Astronomie 19. století věděla, že na Marsu jsou kanály; vědci je pozorovali dalekohledy. Zmýlili se, mýliti se je lidské. Dnes se jedni či druzí mýlí v příčině oteplení, kvůli kterému ubývá arktického zamrznutí oceánu a také ledovců v Alpách.

Podivná zjevení na starých hradech byla pojmenována halucinacemi - přeludy. To souhlasí, netřeba předpokládat, že další posmrtný život se odehrává ve stejné hmotě, kterou používáme v našem světě.

Zde v dalším se připomínají okolnosti odchodu člověka z hmotného světa. Tato poučení jsou jistě ve shodě s buddhistickými poznatky:

~ Člověk vstupuje do slov, je jimi obklopen. Působí na ně, slova opět na něho. Jde-li o věci a jevy krásné, vytvářené slovem moudrosti, dobra a lásky, je blaze a dobře pod jejich zpětným vlivem. V opačném případě však nedobrého tvůrce čekají zážitky strachu a utrpení, až se setká tváří v tvář se svým dílem, které si postavil ze svých slov naplněných negací a zlem. Toto setkání bývá ve chvílích kritických, kdy se odlučuje jeho duševní vědomí od umírajícího těla. Tehdy lze očekávat nepříjemné, někdy až krajně tísnivé zážitky, dojmy a stavy. V obrazech neblaze působících, jimiž je obklopen, nemohl by dlouho setrvávat. Jeho vědomí by to nesneslo. Proto je veden k očišťující práci na všem a všude, kde si do cesty postavil sebe jako tvůrce světa hrůzy a temných, tísnivých stínů. Začne odstraňovat, smazávat tyto neblahé výtvory ze svého myšlenkového i slovního života.

To je velmi nesnadné. Účinky slova se dají odstranit a změnit jen cestou, jakou vznikaly. Za slovo zlé je třeba dát slovo dobré. Slovo deformující věci musí být nahrazeno slovem, jehož vlivy a účinky věci harmonizují a protiskují do nich krásno a dobro. Avšak myšlenková síla sama o sobě nestačí změnit a smazat, co vytvořilo slovo. I kdyby stokrát byla v srdci promítána jako opak toho, co bylo ve zlém úmyslu či neukázněné rozčilenosti vyřčeno, nemůže změnit slovem vytvořenou tísnivou atmosféru. Ublíží-li se někomu slovem, jen slovem lze vzít křivdu zpět. ~

8. Politika

Posuzujeme řeč druhých lidí - i když člověka víc poznáme podle jeho činů než podle slov. Ovšem citlivý člověk může prohlédnout mluvku již podle jeho řečí. Bytosti do nás vidí, posoudí nás i podle myšlenek, ale druzí lidé k posouzení potřebují naše slova. Nad nimi je nutné přemýšlet, co vlastně druhý sděluje, jak nás chce svou řečí ovlivnit.

Důvěřivý český národ, omlazený národním obrozením, posuzuje své politiky podle vzhledu a jejich gestikulace, podle výslovnosti a způsobu hovoru. Myšlenky, které předkládají, a co se za nimi skrývá, již hodnotíme méně často. Pak se v průzkumu obliby českých politiků vyskytnou, v čele seznamu, současně dva lidé, kteří mají stanoviska vzájemně opačná. A přitom mají podporu mnohem vyšší jak 50 %.

~ Slovo, ač svou podstatou nehmotné, výrazně ovlivňuje hmotný svět, je jeho součástí. Napravujeme-li slovo, měníme tedy současně celý s ním související svět, vnitřní i vnější. Změníme-li myšlenku, nikdo na světě o tom neví, je to naše vnitřní záležitost. Změna slovních projevů je však poznatelná ze strany lidí a světa. Má proto nesmírnou důležitost. Myšlenkami bez slovního vyjádření nemůžeme sebe projevit, nic vysvětlit, nikoho poučit, nemůžeme dávat vzor a příklad dobré cesty. Do myšlenek vidí jen svět duchovní. Do slov vidí lidé žijící na Zemi. Proto za slova jsme dvojnásob odpovědni. ~

9. Ježíšova doporučení

Nakonec, kapitola „Očištění vnější - proces“ obsažená v knize „Vnitřní obroda“ připomíná, jak si při mluvení počínat. Nežijeme jedním okamžikem, takže dbát budoucích důsledků vyřčených myšlenek se doporučuje:

~ Očistná práce slova je snadná a zároveň nesmírně těžká. Snadnost plyne z možnosti kontroly slova; těžkost vychází z řady nutných duševních úkonů. Žádá:
*       *      *

Božena Cibulková: Vnitřní obroda Božena Cibulková: Vnitřní obroda

Hluboké myšlenky knihy [1] nasvědčují autorčině tvrzení, že není jejich přímou autorkou, že dbala Ježíšovy inspirace. Lze poděkovat za mimořádné rady, předané ve prospěch provozování našeho světa.

Zdroj:
bozena-cibulkova.sweb.cz (Boženka Cibulková: "Jenom jsem vás všechny trochu předešla.")

Literatura:
[1] Božena Cibulková: Vnitřní obroda. Nakladatelství Gemma 89, Praha 1993, s. 96-100
[2] Jack Robertson: Žil jsem s mimozemšťany. Dialog, Liberec 1995 (Originál 1977)
[3] Časopis Vesmír č. 4 a 7/1994, 5/1998
[4] Herbert S. Terrace: Šimpanz Nim, česky Mladá fronta, Praha 1985
[5] Taj-fün a Josef Hejzlarovi: Minimum čínského moudra. Olympia, Praha 1996
[6] Josef Staněk: Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Agapé, Brno 2005

(původně zveřejnil Gnosis9.net, 18. 02. 2010)

Všechny díly:

Dosah řečí, které vedeme (1.)Dosah řečí, které vedeme (2.) | K uložení: Dosah řečí, které vedeme (3.)


www.tichanek.cz