Čtyřrozměrná krychle

Rozvinutý tvar 4D krychle   💾   Odkaz PDF

Bohumír Tichánek

OBSAH

  1. Rozvinutí krychle
  2. Rozvinutí čtverce
  3. Shrnutí
  4. Rozvinutí 4D krychle
*   *   *

1. Rozvinutí krychle

6 čtverců - rozvinutá krychleRozvinutým tvarem krychle lépe posoudíme její povrch - šest čtverců (obr. 1).


Obr. 1. Rozvinutá krychle


Čtverci takový úkon neděláme - vždyť čtyři shodné úsečky jeho obvodu vidíme snadno.


2. Rozvinutí čtverce

4 úsečky - rozvinutý čtverec

Jak by však pohled na rozvinutý tvar čtverce řešil 2D stínový tvor? Jeho vidění je jen jednorozměrné. Snadno by znázornil všechny čtyři strany čtverce jako úsečky na přímce (obr. 2).

Obr. 2. Rozvinutý čtverec   

Až teprve 1D tvor, ve svém přímkovém světě, by měl se zobrazením 2D čtverce podobné obtíže, jako mají 3D lidé se 4D krychlí. Musel by čtverec modelovat jako úsečku (obr. 3 - vlevo). Nebo v šikmém pohledu se mu promítne několik stran naráz, ovšem již se zkreslenými - nestejnými délkami (obr. 3 - vpravo). To v principu připomíná deformace krychlí, jež tvoří stěny 4D krychle. Při promítání na plochu vidíme jejich tvary nečekaně změněné.

Kdežto strany rozvinutého čtverce jsou obsáhnuty, 1D světem, bez zkreslení (obr. 2).
Čtverce promítnuté na přímku Obr. 3. Čtverce promítané do 1D prostoru

3. Shrnutí

Se znalostí, že 4D krychle se skládá z osmi povrchových krychlí, lze navrhnout její rozvinutý tvar. Obrázek není složitý.


Obr. 4. 4D krychle rozvinutá do tří pravoúhlých směrůTabulka k rozvinutým tvarům

Objekt Hranici objektu tvoří několik útvarů:
Dotek hraničních útvarů zajišťuje:
2D čtverec 1D strany 0D bod
3D krychle 2D čtverce 1D strana
4D krychle 3D krychle 2D stěna
5D krychle 4D krychle 3D krychle


4. Rozvinutí 4D krychle

Rozvinutí 4D krychle, do 3D prostoru, je promítnuté na 2D plochu (obr. 5.a vpravo). Výsledek lze srovnávat se známým průmětem 4D krychle na 2D plochu (obr. 5.a vlevo). Nebo pro srovnání se vracet k 1. obrázku rozvinuté krychle.

Po startu následují celkem čtyři krychle, tedy čtyři 3D stěny (1. - 8. snímek). Potom, do jiného směru, 5. a 6. krychle (11. a 13. snímek), nakonec 7. a 8. krychle (15. a 17. snímek). Vybarvuje se jedna krychle po druhé a zdůrazní se, kterou šedou stěnou dvojice sousedí.

Nebo lze sestavu, která byla rozložená v čase (obr. 5.a), sledovat naráz (obr. 5.b.).

Promítnutá a rozvinutá 4D krychle

Obr. 5.a Krychle 4D s rozvinutým tvarem (18×)


Rozvinutá 4D krychle 18x

Obr. 5.b Sestava rozvíjení staticky

(Obr. 5.b bílý podklad)


www.tichanek.cz