Racionální a iracionální geometrie a matematika   💾

Bohumír Tichánek

Geometrie používá úsečky rozličných kvantit a 1 kvality.
Matematika   užije úsečky rozličných kvantit a 2 kvalit: racionální nebo iracionální.

Uvedená neshoda nabízí, že vybraná geometrie - například Euklidova či jiná se zahrnutými iracionalitami, nezobrazuje náš svět. Matematizace není výstižná.

Nabízí se perspektivní geometrie, jež popisuje náš svět. Pro ni platí:


Geometrie používá úsečky rozličných kvantit a 1 kvality.
Matematika   užije úsečky rozličných kvantit a 1 kvality.
Reálná čísla v informatice

Nejmenovaný softwarový odborník, přednáška III. 2008 - Akademie věd ČR, Nové Hrady, Čechy

„~ My prostě v té informatice nejsme schopni uchopit fenomén reálných čísel. Takový ten typ nekonečna, který je v těch reálných číslech. Prostě, to je příliš. To kontinuum je už prostě příliš. My v těch algoritmech počítáme po 1, obecně řečeno, a jsme schopni pracovat s realitou přirozených čísel. A teoreticky dohlédneme ještě do toho nekonečna těch přirozených čísel, do toho spočítatelného nekonečna. Jakože potenciálně - dopočítal bych se. Ale takový to nekonečno v těch reálných číslech, to je na nás moc. To je o třídu vejš. A to třeba teoretická matematika, topologie, teorie množin už je schopná nabídnout, ale algoritmicky to nejsme schopni řešit.“

www.tichanek.cz