Úvod k úryvkům z díla Boženy Cibulkové    <   PDF

V době pokročilého materialismu se obtížně přeorientováváme ze své neznalosti. Přibližovat skutečnosti nás může inspirované dílo Boženy Cibulkové (1914 - 1995).

Pokud člověk nepochopí, nepozná, nezjistí, neuvěří v opakovaní životů na Zemi, pro tutéž bytost, pak může zaváhat. Nezíská ten nejhlubší důvod, proč je potřebné hledat, které způsoby jednání jsou správné, rozlišovat mezi nimi. Zda jsou vhodné, nebo zda mu nejsou - ve výhledu - výhodné.

To snad je svět jen zdánlivou skutečností? Ale vždyť máme své smyslové zážitky, ty přece názorně přesvědčují o existenci hmoty…?

Jenže smyslové orgány jsou tvořené toutéž hmotou, jejíž existenci chceme posoudit. Pak srovnání s virtuální realitou je na místě.

„Jak by mohly být životy opakované? Kdo takový systém promýšlel? Kde by mělo být to křesťanské nebe, nebo desítky dalších světů pro odešlé lidi?

Kde by mělo být Nebe? Desítky let platíme práci fyziků, kteří propočítávají deseti- či dvacetirozměrné geometrické prostory. Strunovými teoriemi podkládají hmotu našeho světa. Pak lze nabízet i primární osídlení oněch prostorů, jež nám přibližují „nevědecké“ obory.

Odchod - smrt: tělo zůstane lidem, žijícím na Zemi, ale vědomí, já, jde žít jinam.

Ano, bylo i mnoho materialistů - ušlechtilých lidí. Nepřiklonili se k názoru na nemožnost smrti.

V navazujících životech jedné bytosti lze nacházet, jaké osudy si přinesla do následného života z minulosti. Jak se bytosti opakuje její nadání; je jí výbavou: ve směru umění, v touze vládnout, v příklonu k cizímu, ve snaze přinášet nějaký pokrok. Náš svět, ve svých dějích promyšlený, chystá člověku takové osudy, z nichž si každý vybírá a zapříčiní to či ono. Obvykle ve směru svých sklonů. Ať už ohledně majetku, nebo třeba způsobu odchodu ze světa.

~ Umělec 19. století udělal hodně pro svůj národ. Jenže dovedl užít i neúcty. Jeho básně čteme dodnes a rozveselí nás jejich legrační rouhavý text.

~ Pak ve 20. století nás zaujal také. Básník na pomezí geniality. Sám však stěží mohl být spokojený se svou nevysokou postavou a jaksi rozpačitým výrazem obličeje. Sleduji v tom návaznost. Snad vyrůstal na mlíku?

Dál uvádím něco rad, které sdělila inspirovaná mystička. Například rozlišuje v lidském jednání: chyby, viny a omyly. Také: dobro zřejmé, skryté či rozvinuté. Jejich prohlédnutí nabízí přiblížit se správnému jednání, díky.

Bohumír Tichánek,  2014www.tichanek.cz