Délky de Broglieových vln     💾

Bohumír Tichánek

„Vědomí lze předpokládat sestavené z hmoty o jiné podstatě, než kterou běžně vnímáme.“ - úryvek z Blokové schéma člověka.

*   *   *
Nejprve porovnám, jak vnímáme světlo. Vidíme je v barvách zelené, žluté, červené, bílé... Představují jen úzké rozmezí vlnových délek, jež elektromagnetické záření může mít. Jsou i jiné vlnové délky, jež nám zrak nesdělí: Roentgenovo záření, atd.

Kupodivu také každý kus pevné hmoty - látky se vyznačuje svou vlnovou délkou, jež souvisí s fyzikální hmotností a rychlostí pohybu. Skoro sto let fyzika zná tyto de Broglieovy vlny. Co tedy mají světlo a pevná hmota společného? Obojí jsou fyzikálními vlnami, jejichž hmotnou podstatu ještě skoro neznáme. Mrtvá hmota se nachází rozmístěná v prostoru, bez ohledu na vnímající vědomí?

Paprsky světla se můžou překřížit, aniž by se sloučily. V některých podmínkách se však vlny ovlivňují; sčítají nebo odčítají.

Lze předpokládat existenci hmoty o jiných vlnových délkách de Broglieových vln, jež nevnímáme. Prochází našimi těly podobně snadno, tak jako světlo proniká sklem nebo rozhlasové vlny dřevem.

Vlastnost „dekoherence“ popisoval také fyzik - popularizátor.

www.tichanek.cz