●   Internetový magazin pro ty, kdo hledají poznání   ●

↓ ↓    EXAKTNĚ ... FYZIKA    ↓ ↓
Matematika v džungli    Jistý příznak naznačuje zvláštnost tohoto pralesního lidu. Mají až ohromující schopnost počítat. Sice neovládají vyšší matematiku, takže jde jen o znalost počtů, přesto však --- Nikdo nechápe, jaký to má pro ně smysl. Asi jako když v naší civilizaci atleti běží o závod, ačkoliv to lidstvu stěží co využitelného přináší.

Roboty a roboti. Was? (1.)   Díl (2) Umělá inteligence: získání náhodného čísla nebývalo snadnou samozřejmostí. Což teprv, kdybychom chtěli zahrnout i vliv Bytostí, které fandí hledání materialistů a usmívají se sveřeposti ateistů. ~ Díl (3) Různá nebezpečí: Dřív – narodíš se s dlouhým rodokmenem → máš patent na sebeprosazení. Nyní – narodíš se do velkých peněz → máš patent... ~ Díl (4) Přituhuje: David chce zpět do rodiny – pokročilý robot už umí snít, má touhu, sám uvažuje. Krutost zahrávání si s city... ~ Díl (5.) Zombie: Ovládnutí člověka z nečekaného směru, kterého se pohříchu dnešní materialismus neobává. --- Kyborg. Připevnit si do mozku přívody, je nebo není to naprostá katastrofa, sebevražda?

Éter – mřížka   Informatika, jež by lidskému vědomí vkládala zážitky jakoby hmoty. Avšak informaticky podložené smyslové vjemy některý člověk odmítne. Naprosto nepřipustí možnost Bytostí mimo náš Vesmír: „Vím, že nic nevím, a na tom trvám!“
Tři obrázky směřovaly k možnosti světa, jenž je podložený bodovou mřížkou. Kde tvor pak vnímá hmotu v přepočtech bodů do perspektivy [2]. Bodová mřížka zde nahradila éter. (3× obrázek)
Dvojí rychlost světla, c = konst.   Neplatí, že by se foton musel svému zdroji vzdalovat právě rychlostí c
Konstantní rychlost světla se vztahuje k délkovému prostoru
Odlišné rychlosti určené měřením a kinematickým posouzením nejsou paradoxem. Nýbrž rozpor je otázkou k vyřešení. (2× obrázek)
Sčítání podsvětelných rychlostí   Od lovu mamutů jsme došli k lovení asteroidů. --- Elektrotechnika: žárovka ukazovala, co v ní je. A jiskření připomínalo přírodní --- Zadání ~ Od Země letí světelný paprsek do vzdálenosti 300.000 km, kde ho na základně očekává pan Přijímač --- (2× obrázek)
Rychlosti světla v diskrétním prostoru   Meteorit má rychlost 0,9c. Vedle něho, rovnoběžně, proletí stejným směrem i paprsek světla. My na Zemi víme, že rozdíl rychlostí mezi nimi je 0,1c. Pokud má kamínek informace ze Země, pak rozumuje – jak se mu paprsek může vzdalovat rychlostí „c“, dle určení speciální teorie relativity? Toto upřesním dvěma modely.
Matematiky různých civilizací. Gauss   Když se u nich rozpadne hrouda hlíny, pak vždy na 1 nebo 2 nebo 3 nebo 5 nebo víc kusů. Možná by stromové pochopili, že čtverka je podřadná, že snad ani neexistuje. Také my jsme odvodili matematiku z toho, co nám hmota poskytla. Mohlo by se spekulování - nad touto zvláštní, odlišnou matematikou - stát námětem vědecké práce?
Konstruktér   Smyslová hodnocení - Matematika - Iracionality - Kryon - Bodový prostor s perspektivou (3 grafy). Geometrie zná jediný druh úseček; liší se kvantitou   ×   Matematika má úsečky dvou druhů: liší se nejen kvantitou - délkou, ale i kvalitou - racionální či iracionální délky.
Rozkošná Maja v geometrii    Buď platí skutečnost materialismu, a k ní patří Euklidův prostor s hmotou. Ta by zde zůstala i po odchodu posledního živého tvora ze světa. Patří k ní výpočty délek kvadratickými rovnicemi, jak článek dále probírá. S náročnými iracionálními - chybějícími výsledky. Vždyť vlivy smyslů o působení hmoty jsou natolik přesvědčivé... Anebo je svět zdánlivou skutečností, danou informacemi našich pěti smyslů. Následně šálivá hinduistická Maja nepotřebuje Euklidův prostor s matematickými iracionalitami, nýbrž užívá jen geometrie perspektivního vnímání. Tam lze vzdálenosti počítat s úplnou přesností.   Rozkošná Maja v geometrii.pdf   7×A4, 7 obrázků
Fyzika hledá smysl (10 grafů)   Zacyklení vývoje pozemských civilizací není prospěšné. Lidstvo, snad jedno z mnoha podobných ve Vesmíru, může opustit smyčku cesty: zadýchaně nahoru a potom rychle dolů. Poznání těší zvídavé lidi; čím překvapivější, tím zajímavější. Duchovní poznání bylo snad fenoménem našeho dětství, kdežto pak z poznávání karmy, taoismu a spravedlnosti vystřízlivíme? Ne, přechod od náboženství k materialismu postihl naše pradědy. ---
Naopak informace z diskrétního prostoru nelze přenášet do Euklidova. Údaje se přenášejí mezi systémy diskrétní databáze - perspektivní zážitek, a mezi nimi nemá prostor Euklidův žádné uplatnění. ---
Pokyn BER VŠE je podobný zastaralému přístupu, kdy jednomu přisvojili celou zemi. Co zbylo ostatním? Nápis VŠICHNI DAJÍ učí civilizaci několika lidí, při hře o zápalky, zapracovat společně.
a další

www.tichanek.cz

— 7 —