↓ ↓    ŽÁDNÁ FYZIKA    ↓ ↓

Jaderné varování - Fanoš Mikulecký    20. století     --- odvádějíc tak lidstvo od věčných pravd. Zůstane takovou, dokud ty, kteří chtějí rovnost, spravedlnost a mír pro všechny, bude pokládat za šílence a snílky a dokud ty, kteří pod rouškou nabubřelých frází připravují nové války, bude fanaticky oslavovat.

Moc umění, 1756–1791 (1.)     Při studiu zajímavé knížky mě důvodně napadlo (méně výstižně: „jsem se rozhodl“), seznamovat se i s životem W. A. Mozarta. ~ Dva umělecky zaměření bratři mu byli velmi blízcí. Slavný Franz Joseph Haydn (1732-1809) a Johann Michael Haydn (1737-1806), také skladatel a i dirigent. (1.) ~ měl za to, že žádost mu předal posel ze záhrobí a že ho upozorňuje na blízký odchod ze života. Nakonec to bylo výstižné. Dožil se jen 35 let. ~ Jestliže si Mozart nevážil obecenstva, pak si dovedu představit, že v tom by se mohl v příštím svém výskytu na Zemi zaměřit přímo opačně – bude-li opět umělcem. (3.)

Moc umění, 1756–1791 (2.) 13.10.2019
Moc umění, 1756–1791 (3.) 28.10.2019
Joseph Haydn, 1732-1809 6.3.2021 ~ Znám člověka, který nechtěl znát minulou totožnost, že nač si přidávat další starosti k současným … „nevědět – klid“… Skladatel, textař, kytarista, … Připomněl důležitost a krásu písňových melodií.

Duše a básník – čí je autorství? (1.) ~ Robert Křesťan: „Písničky neskládám já, ale nějaká magická síla slov, které se řádkují samy. To znamená, že ty nejlepší věci, co jsem napsal, nejsou ode mě.“ ~ Ernest Miller Hemingway: „Jak to mám vědět? Já ho jen napsal.“ ~ Ivan Jelínek: „A mně v dopise jednou napsal, že vlastně zapisuje, co mu sděluje Bůh.“

Duše a básník. Náhradní díly – Sebastian (2.) 25.11.2017 ~ Osud zná skryté věci; nachystanou budoucnost či neznámou minulost. A jeho logika není zatížená lidskou pošetilostí.
Duše a básník. Holomráz (3.) 28.4.2018 ~ Nás to složí – taková pasivita může vyjadřovat, že přechod do Vyššího světa je samočinný; že skon nevyžaduje aktivitu odcházejícího člověka.
Duše a básník. Slza – „4 Ráno“ (4.) 12.6.2020 ~ Freddie Mercury: „Když to tam vidíš, je to tam.“ Někteří dokonce sdělili, že ruku při psaní jim nevedla jejich vůle.
Numerologie zrušených monarchií     Uvedu druhý případ, který naopak statisticky vyhodnocovat lze, jenže s podivným výsledkem. Vyskytla se zvláštní náhoda. Zde je seznam feudálů, kteří ztratili trůn svého státu ve 20. století:     1. Bulharsko 1946 Simeon II.     2. Itálie 1946 Umberto II. ---

Zaujme mimořádná náhoda, že odcházející monarchové byli vesměs očíslovaní jako v pořadí druzí (II.). V Řecku končilo království ---

Prezident z trůnu     Člověk byl v potížích? Ne, ty mělo napadené knížectví, kdežto silnější stát byl nejspíš chtivým útočníkem. Tvrdá obrana by byla bývala vhodná. ~ Tehdejší doba byla plná rozporů, neustále nahoru a dolů. Poslanci dnešních sněmoven by s dávnými králi svá nynější postavení jen neradi měnili. Osobní nasazení v mnoha incidentech, politika plná bojechtivostí dávnověku. ~ Kdysi přišel na studia nadaný výrostek. Pocházel z moravského Slovácka; tam sleduji nejsilnější odkaz; pokračování slovanské minulosti.“

Vyjít ze své neznalosti. Napijme se     Skutečně, není snadné prokázat, zda život vznikl nepromyšlenou náhodou - s mimořádně malým poměrem pravděpodobnosti - anebo zásluhou civilizace, která v našem světě obsažená není. „Možná nejsilnější důkaz podporující koncept torzní životní vlny ---“
Již přes deset let se popisují následky, jež má lidské myšlení na vodu. A také vliv hudby na ni. Svěcená voda - vliv důvěry či pověry? --- film „Water – The Great Mystery“ [4]. --- Tento článek zakládám na obrázcích, jak se sdružují molekuly vody - psychologické situace, ve kterých je voda zúčastněna a podle nichž se mění.
Vyjít ze své neznalosti. Napijme se.pdf     6×A4, 23 obrázků - fotografií
Kulturní park politický    Výše vzpomenutý literát – novinář vystudoval gymnasium v Plzni a pak byl posluchačem Filosofické fakulty Karlovy University v Praze. Ovšem do mimořádných studijních či snad vědeckých kvalit nesměřoval – na rozdíl od nedávno odešlého komunisty naší doby, jenž získal tituly PhDr. a CSc.: „ --- Nešlo o to, že Míla práci obhájil, ale jak ji obhájil. Obhajova sama o sobě byl intelektuální koncert filozofů různé generace.

Cesta zpět     K vysvětlení skrytého pomůže fyzika. Barvy jsou jen subjektivním lidským vjemem, podmiňovaným ---. Proud čaje vidí jako oblouk zamrzlé tekutiny. Jsou ohroženi ---
--- možná ho omladil časový posun směrem dozadu. V hlubším posouzení zřejmě pokročilý; válek nechtivý. Ač člověk nezkušený, jeho duše byla o kus dál. Když jej ostatní postrčili do čelných funkcí direktoria, přemýšlivý – zbledl.

Slovo Kristovo (3.) - Vtělení do zvířat   „Za strhujícího monotónního zpěvu a mystického dunění bubnů usazují své malé děti na těla krokodýlů, vyhřívajících se na mělčinách. A tito dravci, v jejichž tlamách jinak zmizí vše živé, co se jen mihne v okolí, plují pomalu po hladině, aby se vraceli zpět ke břehu, aniž by svým bezbranným svěřencům jakkoli ublížili.“ [12]
Služby vědě (1.)    „Hledat cesty k mozkovým energiím, k jeho tajným spojovacím ústřednám a detektorovým systémům. ---. Tím se stále zvětšují elektrické mozkové proudy, hromadí se, a to pak při nadměrném napětí může vést ke ztrátě vědomí, tedy ke zkratu.“
Služby vědě (2.)    „Sdělit kosmické vazby hmoty, zákony relativit i jevových stabilit, protože vše související s člověkem musí jím být poznáno, jím definováno a vyjádřeno.“ „--- krom toho, ze obe deti meli 2x pupecni snuru kolem krku, mely na ni i nekolik uzlu. Pediatr vzdy rikal ---.“ „Kdo by však chtěl zmenšovat zásluhy západní vědy, podřezával by větev, na níž sedí západní duch“ - C. G. Jung.
Dosah řečí, které vedeme (1.)   Když jsem se jednou probral z dlouhého a velice hlubokého spánku, sdělil mi Sor, že během chvilky přistaneme na Zemi a rozloučíme se. Kupodivu mluvil na mě tou svou chabou angličtinou a já mu chtěl ze zdvořilosti odpovědět jeho mateřským jazykem.  [Lit. 2]
--- Myslí tedy počítač? Tímto posouzením ano. Používá logické operace. Je rychlejší než člověk, ale koná jen to, co jeho programátor předem určil. Dovede zjistit totéž, co najde člověk hledající v jízdním řádu. Počítač sice nelistuje stránkami sešitku, ale vyhledá spojení obdobnými úvahami jako člověk.
Dosah řečí, které vedeme (2.)   Kniha "Vnitřní obroda" [Lit. 1] také uvádí, že více než nevyslovené myšlenky v mozku jsou důležitější ty vyslovené - naše řeč: Slovo je však spojujícím mostem mezi všemi. Má přístup k myšlenkám, citům, je spojeno s vůlí, vstupuje do celého vědomí.

--- Slovenský vlastenec Ľudovít Štúr zemřel nešťastnou náhodou, zranil se svou zbraní na lovu, roku 1856 v obci Modře. Epigram na Modru napsal jazykem československým již mnoho let před tím, asi 1835:

"Bílá snad si byla,
když Modrou teď se nazýváš,
černou, zdá se mi,
než slouti mi ještě budeš!"
Dosah řečí, které vedeme (3.)   Geolog v řídícím středisku už se na to nemohl dívat, jak si astronaut skáče po Měsíci a vykřikl: "Tak už seber ten kámen!" A všichni se ve středisku smáli, že astronaut rychle poslechl. Ač neslyšel. Jak rychle poslechl? Elektromagnetický signál dostihne Měsíc asi za 1 sekundu, ale jak je to s přenosem myšlenek, to dosud výzkumné laboratoře příliš nesdělily. Patrně je přenos okamžitý. Poslechl astronaut geologa, nebo bylo geologovi dáno poznat, co se už stalo?
--- Jde-li o člověka prosté myšlenkové úrovně, nevýrazného slovního projevu, bez silnějších citových vzruchů, tu jeho slova neobsahují moci, která tvoří výraznější jevy. Když vsak slovo je prostoupeno silným vnitřním impulsem, prožitkem, citovým zaujetím, jež je plné chtění a přání, jeho moc je úžasná. ---
Hluboké myšlenky knihy [1] nasvědčují autorčině tvrzení, že není jejich přímou autorkou, že dbala Ježíšovy inspirace. Lze poděkovat za mimořádné rady, předané ve prospěch provozování našeho světa.

Gretina Matka Země leží v posteli     Tématem je zvláštnost autistických lidí, kteří se obtížně zařazují do světa. Cenné k tomu jsou poznatky, které předávají neviděné duchovní bytosti, možná pocházející z 8. a 10. rozměru strunové teorie kvantové gravitace.
Autismus – obtížné vystupování z vnitřního psychického světa do kontaktu s realitou.

Čína sama v sobě     Zatímco západní civilizace, od Portugalska po Rusko, znala feudály – dědičné šlechtice, Čína jinak. Člověk, vyznamenavší se pro císaře, byl povýšen na šlechtice. Pokud však jeho syn vlasti neposloužil, bylo jeho postavení nižší a vnuk tím míň. Dobře promyšlené.
--- Naopak Čína si osvojila Laovu myšlenku: nestarej se o cizí země.

Moravská lidová píseň, přes tisíciletí – V Gadoníně     Výraz kulka pro projektil střelné zbraně má původ jiný. --- Melodií i rytmem podobná gulička se snadno změnila na kuličku.

Text této písně, její rytmika i melodie mají jisté shody s historickými zprávami, které by mohly stáří písně naznačovat. Spolu s dalšími indiciemi lze proto vznik této písně hypoteticky klást k roku 900. [3]
Vývoj světa pod našimi vlivy. Děti     „Nejvíce ze všeho té krve“, odpověděl Chruščov. „Ruce mám až po lokty od krve. To je to nejhroznější, co mi leží na duši.“ s. 629
  • Střílet do protestujících východních Němců, nebo odepřít – což sovětští vojáci učinili v červnu 1953. A byli za to zastřeleni. [2]
  • Odmítat vztah k vojenské službě, pramenící z osobní zkušenosti Přemysla Pittra – jehož se Albert Einstein zastával, ale prezident T. G. Masaryk potrestání nezabránil. [3]
Placebo, mozek a 4D    Placebo funguje dokonce i tehdy, když pacient o jeho užití ví! Paul Davies - Jednání je nachystané před tím, než si je člověk uvědomí. Při tomografickém sledování mozku se projeví, že jeho činnost je shodná, ať člověk objekt pozoruje anebo si ho potom jen představuje. --- halucinace by mohly být základem všeho vysvětlování hmotné existence.
Kterou knihu bych si vzal (1.) Koncept kontinua. Hledání ztraceného štěstí pro nás i naše děti – Jean Liedloffová.
„Přes dveře slyší něco, co se podobá mučení. Její kontinuum to jako takové chápe. Situace je opravdu tak vážná, jak to zní. Příroda by tak silné signály nepoužila, pokud by se o mučení nejednalo. Matka zaváhá, její srdce to táhne k miminku. Ale musí odolat a jít svou cestou. Vždyť ho právě nakrmila a přebalila. Je si jistá ...“
Život. Kdo jsme?    --- přemýšlel, zda je živá sovětská raketa, která v obrovské výšce strefila a sestřelila špionážní americké letadlo U2, tehdy samozřejmě s pilotem. Či zda je skutečnost jiná, není živá? Život charakterizuje ovládání hmoty vědomím.
Kam vedou filmy 21.7.2012 ~ „Ale ti lidé přece taky potřebují cestovat. Musíme si vzájemně pomoct,“ vysvětlují užasle.
Tam vedou filmy 26.7.2012 ~ Ale i ve státě, vedeném třeba pravověrným islámem, i tam jeho zvědaví lidé obvykle touží vidět západní akční filmy. Tak příjemně se sledují – pokud...
Smrt padlého politika (Vasil Biľak)    Žijí mezi námi lidé, kteří neocení svobodu: měnit - tvořit - libovolně cestovat a poznávat. „--- Pro bratra a mne se stalo modlení skutečně mučením. Třikrát denně.  Biľakově matce z devíti dětí zbyly jen dvě. --- Tak jsem se stal Václavem a všechny dokumenty, které jsem získal v Hradci Králové, jsou na jméno Václav. ---. Bacílek bez zamyšlení, s tváří naivního chlapce se usmál, kývl rukou a řekl: 'To by mi vyšetřovatel Doubek nedovolil.'“
Zdánlivě skutečný svět. Způsoby jednání     Tehdy Albert Einstein nepřipustil ani našim potomkům, že by mohli cestovat do minulých dějů Vesmíru. Přesvědčení znalého vědce bylo úměrné tehdejším přístupům - tvrzení, o nemožnosti cestovat do minulosti, předložil jako nevyvratitelné. Dnes by takto pojatým výrokem poškodil svou pověst.
Zpětná vazba   Jen někdy řekneme dítěti: „Podívej se, že se ti to podařilo.“ Pokud tajně krmilo psa svým neoblíbeným obědem, pak je asi neoceníme. Kdežto novomanželce pochválíme oběd v každém případě, bez zpětné vazby. Novomanželův výkon také. Proces je nachystaný tak, aby měl zesilující účinek. V technice bývá, k jeho zajištění, potřeba součástek. Psychologii vzniká jinak, vyvíjí se nám bezděčně.
Rozum mořských savců (12.) - Nebezpečný vorvaň   „Tak bývají uloveni staří samci se zcela znetvořenými čelistmi. Utržili své rány jistě v zápase se svými druhy nebo s nějakým jiným mořským netvorem. Bylo dokázáno, že vorvaň může ohnouti svou spodní čelist, plnou hrozných zubů, skoro až do pravého úhlu a že jí pohybuje tak rychle, že to vzbuzuje úžas. Plove-li blíže povrchu, lze spatřiti, že otevírá a zavírá stále své čelisti.“  [Brehmovy povídky o zvířatech - Theodor Etzel]
Kdysi přezaměstnanost, nyní převzdělanost   Ženy, vybavené mateřským pudem, bývají odolnější i cílevědomější - tvrdohlavější než muži. Toto určení naznačuje, že budoucnost, pokračování života, je důležitější než například vývoj jedince. Možnost dalšího vtělování a vývoje mnoha dalších bytostí bývá prvním úkolem civilizace. Po staletí platilo - nejprve zachraňte ženy a děti - a to k přežití lidstva!
Kdy nabýváme sebe   všichni zapomínáme, jaký byl život po devět měsíců před narozením. Avšak věda už k tomu má poznatky, ---
~ 40. a 50. léta 20. století: dítě zásadně nechovat - jinak si zvykne na tuto změkčilost.
+ Dnes: nákup do kočárku a dítě v náručí.
Karel Gott: „Jedno vím určitě. Nebyl to žádný sen, nespal jsem. ---“
[1] Tajemství prvních devíti měsíců. Vývoj dítěte před narozením - Gerald Hüther, Ingeborg Weser. Portál, Praha 2010
Medvěd podle Durova  „Režisér Feroni přiběhl s vidlemi k medvědovi a bodl ho do zad. Ale okamžitě vidle zahodil a hrůzou bez sebe utekl z cirkusu.   Raněný medvěd mě sice pustil, ---“
Úcta je základem vztahů ve Vesmíru   Nemá smysl tvrdě soudit chyby jednotlivých politiků, když se chystáme změnit systém mezilidských vztahů. Tyto vztahy jsou určované našim myšlením. A způsoby lidského uvažování jsou hlubší podstatou světa než jmění; znárodnitelné, privatizovatelné, zničitelné… Nahoru se za normalizace dostávali lidé, kterým méně záleželo na výsledcích podniku, který řídili, a víc na výplatní pásce. Odhaduji, že v tehdejším průmyslu by se Tomáš Baťa I. neprosadil.  Nejen že neměl vzdělání, ale byl to člověk práce.
President Edvard Beneš, duchovní   Obecně přijaté lidské názory míváme za podstatné. Vždyť je to jasné. Zde však z nich nevycházím, nýbrž nabízím dle přístupu: všechno je jinak. --- Takže nakonec president Beneš sám tajně inicioval předání pohraničních území nepřátelskému Německu – jak je známo z tzv. Nečasovy zprávy ze září 1938 [9]. --- Hledáním v duchovních přístupech, jimiž zkouším vysvětlovat skryté podněty našemu světu, zjišťuji plnou oprávněnost zákona 292/2004 Sb.
Dubčekova doba a ještě dál   Nadějná šedesátá léta 20. století nakonec neskončila zásadním civilizačním úspěchem a zklamala i Alexandra Dubčeka. Snad politický československo-sovětský srpnový neúspěch roku 1968 nevznikl jen tak, nýbrž byl důvodně – osudově přichystaný? Máme-li fantazii, pak tři příznaky, tři neštěstí cosi nabízejí.
a další

www.tichanek.cz

— 6 —