●   Deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví   ●

Přežití podle věd společenských nebo exaktních   Který z vědeckých oborů pomůže naší civilizaci dopředu, posuzuje text podle přednášky Josefa Šmajse K problému vědeckosti společenských věd. Povytáhne nás ze současného bahna nebo dokonce v budoucnu močál vysuší? Zkusím krátce se zastat exaktních věd.
Poznávání, věření, neporozumění   Ještě po pár staletích, když se znovu rozhlížel po světě, snažil se předchozí mrzutý závěr napravovat nevědomky - dětskou hrou. Po opuštění Osmileté střední školy pan otec tentokrát nutil ---
Česká DNA   Češi berou platné předpisy vážněji, jsou-li důvěryhodné. ---. Kdežto jiné národy hojněji navštěvují náboženské stánky, ačkoliv také vědí svoje. Nezabiješ? Ale bombardovat můžeš?
Opakovat návraty do světa   Lze však zvážit i vliv, který by pojem opakovaných vtělení měl na chod celé civilizace. Na chod kontinentálních unií, na provozování školství, průmyslu, armád, kosmonautiky, ekonomie, atd.
Jiné paradigma světa   Ludwig Wittgenstein:
Žádné náboženské vyznání nehřešilo zneužíváním metafyzických výrazů tolik jako matematika. (1929) ---
Hodiny měří čas a ručka poskakuje na ciferníku rovnoměrně. Ovšem následkem důrazu, se kterým na nás působí současnost - přítomnost, lze spekulovat o možné nelinearitě času.
Filosofové Dostojevskij a Einstein   Fjodor Michajlovič Dostojevskij, jakožto geniální literární umělec, prokázal v jedné povídce zdravý rozum, který lze porovnávat v jednom vědeckém ohledu i s přístupem samotného Alberta Einsteina - v oboru fyziky!
Co doporučil Lao-c´    Má-li vyvinutější lid zasahovat do jiných národů, posílit je přílivem dalších obyvatel - zde konkrétně podstatným snížením tamní dětské úmrtnosti, nutno predikovat, k čemu to povede. Zda nebude přírodní národ poškozený přelidněním.
Učitele s menším nárokem na výšku platu   --- můžou žít v přesvědčení, že své studenty hodně naučili. Jenže učitel učí, ale naučit se musí student. I když třeba všemu porozumí z výkladu kvalitního učitele a je nadaný takovou pamětí, že už doma skoro nepracuje. I tato vyjímka je zásluhou studenta. Nejhorší je, když žák nechce.
Podmínky vývojových úspěchů    Zanikly některé pravdy, které bychom považovali za věčné. Dělník během pracovní porady opovážlivě oponoval, protože pak, po skončení, mohl potutelně říct: „Tuhle lopatu mi nikdo nevezme“. --- Kdo se však nepřipravil k přežití v náročných zimních podmínkách, mohl zahynout. --- Kdežto Evropané se snáze nechají zotročit pravidelným životem pracovního poměru. Afroameričané nemají ty úspěchy, které mívají v průmyslovém světě skromní tišší Asiaté.
Z národů ač jsme různých    Před několika lety se zmínil mezinárodní průzkum, že právě Češi jsou lidem přátelským (Respekt 42/2005). Vždyť i hašteřivost bere politický Západ jako důležitou demokratickou vlastnost. Kdepak táhnout za jeden provaz, nýbrž parlamentní potýkání se, to má být to správné. Hašteříme dál.
Rovnost nebo opora   --- lze sledovat, zda vyrovnání žen s muži ve svém vývoji překmitne hodně či málo. Žehrání některých žen na vrozenou mateřskou roli, která jim brání srovnat se s muži v profesionálním uplatnění, je možná už oním nenáležitým překmitem. --- Politikové málo dbají na to, že by měli všestranně zdůrazňovat roli maminek, že je to víc než hdp. ---  promyšlená úvaha „Kdybych žila znovu se svým mužem“, zajímavější a přínosnější, než tato moje úvaha. Přiznává, že té labilnější části lidstva, mužům, by se mohlo věnovat v partnerském životě více cílevědomé pozornosti.
Rozhodnou mravy    Výukový předmět, třeba až pragmaticky vysvětlující a dokladující například zlé následky agresivního jednání, podvádění, okrádání, lhaní a podobně, je nanejvýš potřebný. --- Žáci mají jako první hodnocení napsané na svém vysvědčení známku z chování, ale příslušný vyučovací předmět k této známce chybí. --- genetické inženýrství. Bude-li provozované ve prospěch lidské chamtivosti, lze čekat úměrné dopady na svět.
Děti budou méně doma, podle zákonaIonosféra sleduje politiku EUTalibán kdysi, Afghánistán dnesNeprodat svůj ostrov za dolarUkončit normalizaci české fyziky a další…

www.tichanek.cz

— 6 —