Feynmanovy Přednášky z fyziky. Doplněk k Feynmanovým přednáškám z fyziky

Úryvek z [2]   💾


Prostě počítáte pulzy. Můžete je počítat přístrojem, který připomíná takové ty malé krokoměry, na které zatlačíte při každém pulzu, nebo můžete dělat totéž elektricky s cívečkami, které běhají sem a tam. Když potom chcete integrovat znovu, můžete to už dělat numericky, jako při numerickém integrování na tabuli. V podstatě můžete použít sčítací stroj - nikoli integrátor, ale sčítací stroj - ke sčítání čísel a tato čísla nebudou vykazovat žádné patrné chyby, je-li stroj správě zkonstruován. Takže chyby vzniklé integrováním můžeme prakticky vyloučit, i když přetrvávají chyby pocházející z měřicího zařízení, tření atd. Digitální integrátory se zatím moc nepoužívají u skutečných raket a ponorek. Ale blížíme se k tomu.

Mohly by nás zbavit chyb způsobených nepřesnostmi integrujících strojů, a zbavíme se jich, jakmile převedeme signál na to, čemu se říká digitální informace, tedy na věci, které se dají počítat. s. 138

*   *   *

[1] Vzpomínky na kapalné hélium – E. L. Andronikašvili. Mladá fronta, Praha 1983. (Orig. Vospominanija o židkom gelii, Nakl. Ganatleba, Tbilisi 1980)

[2] Feynmanovy Přednášky z fyziky. Doplněk k Feynmanovým přednáškám z fyziky - Richard P. Feynman, Vyd. Fragment, Praha 2007. Překlad Ivan Štoll (Orig. Gottlieb, Leighton 2006)


Připravil B.T.
www.tichanek.cz