Názory

obsažené v práci „Ernst Mach a vědecké poznání“

autorka doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc, (MU, Brno 2001. SPFBU ISBN 80-210-2622), vyjímám:


*) hypostáze = zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii (Pozn. B.T.)

připravil B. T.

www.tichanek.cz