Konstrukce 1D, 2D a 3D světa - VI - jen obrázky


Bohumír Tichánek


Obr. 1. Dvojrozměrné světy - dvě pojetí


Planeta 2D ve vesmíru 3D

Obr. 2. Dvojrozměrný svět je umístěný v 3D vesmíru - na povrchu koule


Nekonečný 1D svět

Obr. 3. Vznik nekonečného 1D světa využitím 2D vesmíru


1D tvor prochází svým 1D světem ve 2D vesmíru

Obr. 4. Jednorozměrný tvor prochází svým 1D světem ve 2D vesmíru


Diskrétní 2D svět - vrstvy

Obr. 5. Dvojrozměrný svět rozložený na vrstvy 3D vesmíru


diskrétní 2D svět

Obr. 6. Čtvereček putuje 2D světem


Bod putuje světem na povrchu 4D vesmíru

Obr. 7. Bod putuje 3D světem na povrchu 4D vesmíru


Diskrétní svět na povrchu 4D krychle

Obr. 8. Body našeho světa ať leží na povrchu 4D krychle. Vevnitř je barevně odlišný 4D kříž


Objekt kříž putuje 3D světem

Obr. 9. Objekt tvaru 3D kříže se pohybuje 3D světem


Uskladněné fáze 9. obrázku:  
1  2  3  4  5  6  7  8


Bod proletí vesmírem a vrátí se

Obr. 10. Bod se po průletu celým vesmírem vrátí na místo startu


Vznik 4D krychle

Obr. 11. Vznik 4D krychle


Oběh bodu 4D prostorem

Obr. 12. Bod obíhá po čtverci. Po přepočtu do perspektivního prostoru by pozorovatel sledoval oběhy po kružnici; pokud by byl v jejím středu nebo nad ním


3D kříž letí 4D vesmírem

Obr. 13. Trojrozměrný kříž proletí celým vesmírem


Diskrétní svět - těleso v oběhu - STOP

Obr. 14. Jděte na 15. obrázek


Těleso neproletí celým 4D vesmírem

Obr. 15. Těleso neproletí celým vesmírem


www.tichanek.cz