O dobru

Božena Cibulková


Dobro je činností lásky, jejími mírumilovnými vztahy, harmonizujícími skladbu života.

Dobro je určeno Všemohoucím za cestu člověka životem.

Dobro je blahodárnou působností životních sil tvořících vše pro spokojenost a nadšený vlet duše rozvíjením touhy po dokonalém.

Dobro nese oblažení a mír, věci potřebné a krásné.

Dobro projevuje Boha jako věčného Tvůrce, poklad lásky nevyčerpatelný na věky.

Dobrem mluví Bůh ke všemu a vším je zrcadlí, protože všechno nese v sobě nádhernou ideji radostní služby životu za každým okolností.

Dobro je podstatou moudrosti, dává jí směr a cíle tvoření ve velikosti i v detailu.

Dobro rozvíjí člověka jako skrytá síla Země přírodu.

Dobro je odvěkým zákonem života bytostí.

Dobro dává krásné myšlenky, slova i city, činí život žádoucím všem.

Dobro je setbou vždy přebohatou, nesoucí úrodu rozsévači i za každých vnějších nepříznivostí.

Dobro nemá hranic ani míry svého projevu.

Dobro je studnou bezednou, vždy plnou moci Boží.

Dobru je zasvěceno vesmírné tvarové jsoucno jako sjednotiteli nestejností, rozděleností, jimiž se toto jsoucno zvlášť vyznačuje.

K dobru všechno spěje a je hledá jak unavený poutník bezpečné přístřeší. promítá se různě, avšak vždy v jednotě s pohnutkami dávat a oblažovat.

Dobrem žít znamená vědomě spočívat v Bohu, tlumočit Jeho záměry, činit všechny šťastnými, pokojnými, v míru a dostatku radosti.

Být dobrým znamená být člověkem, a být člověkem znamená konat dobro.


♥10 Tyto zásady sdělila Božena Cibulková (1914 - 1995):   Vnitřní obroda


www.tichanek.cz